115061 Kehittämisavustus

Aalto-yliopiston muutostuki 2014-2015. Reflektiivinen coaching -valmennustavan määrittely

Aalto-yliopiston muutostuki 2014-2015. Reflektiivinen coaching -valmennustavan määrittely

16.3.2015

Hankkeen kohderyhmänä ovat palveluorganisaation esimiehet. Tavoitteena on vuonna 2014 tehdyn organisaatiomuutoksen jalkauttamisen rinnalla vahvistaa esimiesten kykyä oman toiminnan analyysiin ja itsereflektioon sekä tarjota esimiehille valmiuksia tukea tiimiään reflektoimaan omia toimintatapojaan. Ryhmäcoachingin avulla edistetään pysyvää toimintakulttuurin, toiminnan ja käytäntöjen muutosta. Coaching sisältää myös selkeän ja tietoisen valmennuksellisen elementin eikä siinä noudatella perinteistä ryhmäcoachingratkaisua sellaisenaan. Coaching toteutetaan viidelle esimiesryhmälle.

Esimiehet saavat perustiedot ja taidot sekä työkalut reflektiivisen työotteen tunnistamiseen ja soveltamiseen työyhteisöissään. Valmennus toteutetaan yhteistyössä AS3 Finland Oy:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään REFINNO-tutkimushankkeesta saatuja kokemuksia ja tuloksia. Reflektiivisen työotteen käyttöönottamista ja laajentumista varten koulutetaan lisäksi ryhmä Aalto-yliopiston sisäisiä valmentajia/coacheja tukemaan jatkossa esimiehiä ulkopuolisten coachien sijaan. Reflektiivisen työotteen coaching osana muutostukiohjelmaa sijoittuu aikavälille 01.12.2014-31.12.2015.
Saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa Aalto-yliopiston toimintakulttuurin uudistamisessa laajemminkin esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisessä.

Hanke valmistuu 31.12.2015, mistä lähtien tulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kaija Meriläinen

Oman toiminnan analyysi tuo tulosta

27.1.2016

Aalto-yliopisto muutti 2014 palveluorganisaationsa lähinnä säästöillä ja kehittämällä prosessejaan. Osana muutosta palveluesimiehiä valmennettiin omaksumaan refleksiivinen työote. Menetelmän asiantuntijana AS3 Finland Oy valmensi esimiehiä uudistamaan tietoisesti ajatteluaan ja toimintaansa. Työsuojelurahasto tuki Aalto-yliopiston henkilöstöpalveluiden kehittämishanketta.

Aalto-yliopisto haluaa luoda jatkuvan kehittämisen kulttuurin. Tutkimuksissa on osoitettu, että reflektiivisellä työotteella ja suorituskyvyllä on merkittävä yhteys.

Kätevä valmennuspaketti syntyi

Hankkeessa saatiin luotua selkeä valmennusprosessi. Kokonaisuus on käytettävissä sellaisenaan tai muunneltavissa osallistujien mukaan.

Kahdesta kolmeen tunnin valmennukset kolmen viikon välein todettiin parhaaksi mahdolliseksi laajuudeksi. Siinä ajassa saavutetaan tavoitteita, eikä valmennus käy liian raskaaksi osallistujille. Väliaika riittää myös aiemmin opitun prosessoimiseen.

Uutuutena sisäiset valmentajat

Hanke sisälsi työpajoja, tiimi- ja laitostapaamisia sekä esimiesvalmennusmoduuleita.

Sisäisten valmentajien koulutus oli uutta myös AS3:lle eli hankkeessa luotiin uudenlainen valmentajan valmennus. Uutta oli myös ryhmille tarjottu suppea valmennuspaketti.

Hankkeessa toteutettiin yhdeksän esimiesten valmennusryhmää ja koulutettiin 13 sisäistä valmentajaa tukemaan esimiehiä.

Aalto-yliopiston hanketta taustoittaa Tekesin rahoittama Refinno-hanke. Sen tulokset on koottu Vauhtia pysähtymisestä -kirjaan, jota käytettiin Aallon palveluesimiesten hankkeessa.

Reflektiivisyys on ajassa

Tulokset viittaavat siihen, että reflektiivisyys on tämän ajan keskeistä osaamista. Työelämän ilmiöt vaativat oivaltavia ratkaisuja organisoitumiseen ja johtamiseen. Niin yksilöltä kuin organisaatiolta vaaditaan kilpailukyvyn nimissä sekä uudistumis- että uudistamiskykyjä.

Muutostahti on aiempaa nopeampi, ja asioiden väliset yhteydet lisääntyvät, jolloin monimuotoisuus kasvaa. Muutoksen vuoksi liiketoiminnankin on tietoisesti haettava uusia ratkaisuja.

Pieniä tekoja, suurta ajattelua

Reflektiivisyys on pieniä tekoja, mutta suurta osaamista. Tutkimuksessa nähtiin, miten reflektiivinen työote teki passiivisesta osaamisesta aktiivista.

Keskeistä oli, että työntekijät vakuuttuivat omilla harjoitteillaan reflektiivisestä työotteesta. Esimiehet päättivät kiireen keskellä kysyä avoimia kysymyksiä säntillisesti, pidättivät omia mielipiteitään ja keskittyivät läsnäoloon. 

Näin työntekijät aktivoituivat ratkomaan haasteita aiempaa itsenäisemmin, ja esimiehet ehtivät jalostaa sparraavaa otettaan. Lopulta toiminnan laatu parani.

Moni näki, että jos pystyy kirkastamaan päivän tavoitteet kiireettä, tämä näkyy suoraan taloudellisessa tuloksessa.

Etuja sekä avoimissa että yksiköiden valmennuksissa

Saatuja kokemuksia hyödynnetään, kun Aalto-yliopistossa kehitetään esimiestyötä ja työyhteisöjä.

Jo syksyllä ryhmävalmennuksiin pääsivät myös muut kuin palveluesimiehet. Kun avoimiin ryhmiin osallistuu esimiehiä monesta yksiköstä ja monelta tasolta, sen on huomattu edistävän verkottumista ja rikastuttavan Aallon moninaisuuden tuntemusta.

Toisaalta yksikkökohtainen valmennus vahvistaa yhdenmukaisia menettelyitä. Hankkeessa yksikköryhmään osallistuivat vertaistukena tiimijohtajat ja heidän esimiehensä.

Hyvät valmiudet, tosi tarpeeseen

Sisäiset valmentajat antoivat koulutukselleen hyvän arvosanan (4,62/5) ja he arvioivat koulutuksensa antavan hyvät valmiudet jatkaa Aallossa reflektiivisen työotteen ryhmävalmennusta.

Aalto-yliopistossa on meneillään mittavat yt-neuvottelut. Irtisanomisista erityisesti kärsivien tiimien ja yksiköiden räätälöityjä ratkaisuja suunnittelevat kaikki sisäiset valmentajat.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aalto-yliopiston muutostuki 2014-2015. Reflektiivinen coaching -valmennustavan määrittely

Raportti
Reflektiivinen coaching - valmennustavan määrittely. Aalto-yliopisto. 10 sivua.
115061-loppuraportti-Loppuraportti.pdf (256.1 kt )

Hanketiedot

 • HakijaAalto-korkeakoulusäätiö
 • ToteuttajaAS3 Finland Oy
 • Lisätietoja
 • Kaija Meriläinen
  kaija.merilainen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2015 - 30.12.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.2.2015
  14 975 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 29 950 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.1.2016

Aiheluokitus