115067 Kehittämisavustus

Työympäristöhanke: Ilmanpuhdistinlaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa Työympä

Työympäristöhanke: Ilmanpuhdistinlaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa Työympä

16.3.2015

Laboratorio- ja tutkimustyöskentelyssä altistutaan yleisesti erilaisille työperäisille epäpuhtauksille, kuten pölyille, pienhiukkasille, mikrobeille sekä kemiallisille tekijöille. Altistumista voi tapahtua myös perinteisissä toimisto- ja oppimisympäristöissä esimerkkisi rakennuksien kosteusvaurioiden tai muiden epäpuhtauslähteiden vuoksi.

Tilakohtaisten ilmapuhdistuslaitteiden käyttö työtilojen ilman laadun parantamisessa on viime vuosina yleistynyt. Puhdistuslaitteiden toimivuudesta, tehokkuudesta ja niiden soveltuvuudesta erilaisten altisteiden ja epäpuhtauksien hallintaan on kuitenkin vähän jäsenneltyä tietoa saatavissa.

Altistumisen vähentämiseen tähtäävän tila- ja prosessisuunnittelun, tehokkaan ilmanvaihdon, kohdepoisto- ja kotelointiratkaisujen ja vähän epäpuhtauksia muodostavien työmenetelmien lisäksi soveltuvilla tilakohtaisilla ilmanpuhdistinratkaisuilla voidaan vähentää epäpuhtauksille altistumisen riskiä ja ylläpitää tilan käytettävyyttä normaalin toiminnan ja rakenteiden muutos- ja korjaustöiden aikana.

Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa yleisesti sovellettavaa tietoa eri ilmanpuhdistuslaitteiden valintakriteereistä, laitteiden puhdistusvaikutuksista sekä erikoislaboratoriotilojen suunnittelua ja toteutusta tukevaa tietoa työperäisten epäpuhtauksien hallintakeinoista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Taina Vimpari

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto
 • ToteuttajaSirate Group Oy
 • Lisätietoja
 • Taina Vimpari
  taina.vimpari@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 27.2.2015 - 14.1.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 14.1.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.3.2015
  31 494 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 62 988 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.4. fysikaaliset altisteet ja altistuminen
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)