115134 Viestintätuote tai -menetelmä

Ketterä oppiminen - työelämän keskeinen menestystekijä Oppivan organisaation uusi haaste

17.4.2015

Kun muutokset ovat osa toimintaa, pitää yhä enemmän oppimisesta tapahtua työssä, tekemisen yhteydessä ja uutta kehitettäessä. Sekä yksilöt että organisaatiot joutuvat oppimaan ketterästi.

Ketterä oppiminen tarkoittaa sitä, että ihminen, tiimi tai koko organisaatio kykenee oppimaan nopeasti käytännössä uutta ja soveltamaan uuden osaamisen organisaation toimintaan uutena toimintatapana. Tällainen toiminta edellyttää organisaatiota, jossa ihmiset voivat kokeilla ja testata ideoita, oppia ja työskennellä yhdessä ja hyödyntää toistensa osaamista. Ketterä oppiminen edellyttää rakenteita, toimintatapoja ja johtamista, jotka nostavat taas uudelleen valokeilaan oppivan organisaation. Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä (ns. resilienssitaitoja) sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Tarvitaan myös uusia työvälineitä tiedon hakuun, jakamiseen ja prosessointiin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ketterää oppimista käsittelevä kirja, joka sisältää toisaalta yksilön ketterän oppimisen tapoja ja edellytyksiä, toisaalta organisaation ketterän oppimisen edellytyksiä ja toimintamalleja. Kirja pyrkii herättämään sekä kouluttajat että työpaikkojen kehittäjät miettimään, miten luoda valmiuksia ja olosuhteita ihmisille oppia koko ajan uutta eikä itse uutta osaamista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Leenamaija Otala

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Ketterä oppiminen kuuluu kaikille

10.10.2018

Ketterästä oppimisesta on julkaistu käytännönläheinen kirja, joka hyödyntää työyhteisöjä. Ketterä oppiminen koskettaa kaikkia, sillä työelämä muuttuu kaikin tavoin kovaa vauhtia.

Kirjan ketterästä oppimisesta on kirjoittanut Leenamaija Otala.

Ketterä oppiminen tarkoittaa sitä, että ihminen, tiimi tai koko organisaatio kykenee oppimaan nopeasti käytännössä uutta ja soveltamaan uuden osaamisen organisaation toimintaan uutena toimintatapana.

Tällainen toiminta edellyttää organisaatiota, jossa ihmiset voivat kokeilla ja testata ideoita, oppia ja työskennellä yhdessä ja hyödyntää toistensa osaamista. Ketterä oppiminen edellyttää rakenteita, toimintatapoja ja johtamista, jotka nostavat taas uudelleen valokeilaan oppivan organisaation.

Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Tarvitaan myös uusia työvälineitä tiedon hakuun, jakamiseen ja prosessointiin.

Kirjassa on kuvattu varsin käytännöllisesti, millaisia valmiuksia ihmiset tarvitsevat oppiakseen ketterästi. Työyhteisöt voivat jakaa niistä tietoa ja jopa valmentaa ihmisiä näissä taidoissa ja valmiuksissa. Kirjassa on myös kuvattu, millaisilla toimintatavoilla ihmiset voivat soveltaa ketterän oppimisen keinoja. Moniin toimintatapoihin liittyy myös työkaluja, joista on kuvattu esimerkkejä. Näitä ja vastaavia voidaan hyödyntää millä tahansa työpaikalla tai työyhteisöt voivat oivaltaa, että vastaavaa työkalua voidaan hyödyntää myös ketterän oppimisen edistämiseksi.

Kirja esittelee rakenteita, jotka mahdollistavat ja tukevat edellä kuvattuja toimintatapoja. Se kuvaa ketterästi oppivan organisaation tietotekniikkainfrastruktuuria, kulttuuria ja valmentavaa esimiestyöstä. Kuvauksia voi hyödyntää missä vain organisaatiossa näiden asioiden kehittämisessä.

Leenamaija Otalan kirja ketterästä oppimisesta ilmestyi Kauppakamarin kustantamana 6.4.2018. Työsuojelurahasto on rahoittanut kirjan kirjoittamista.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Leenamaija Otala. Ketterä oppiminen - keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Kauppakamari. 2018.
ISBN:    9789522465429
https://www.kauppakamarikauppa.fi/kettera-oppiminen-keino-menestya-jatkuvassa-muutoksessa.html

Hanketiedot

 • HakijaPro Competence Oy
 • ToteuttajaPro Competence Oy
 • Lisätietoja
 • Leenamaija Otala
  leenamaija.otala@procompetence.fi
 • Toteutusaika
 • 15.3.2015 - 6.4.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.3.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.3.2015
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 50 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.10.2018

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen