115182 Tutkimus

Työn kuormittavuuden pitkäaikaisvaikutukset ikääntyvien työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn

2015-06-05 00:00:00.0

Hankkeessa tutkitaan työolojen vaikutuksia ikääntyvien työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn muutoksiin. Lisäksi tarkastellaan missä määrin sairauspoissaolot heijastuvat ikääntyvien työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn muutoksiin sekä millä tavoin työolot ja terveyskäyttäytyminen vaikuttavat näihin yhteyksiin. Tässä hankkeessa työoloilla tarkoitetaan työn fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä, työkykyä tarkastellaan toimintakykynä, sairauspoissaoloina, työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisena sekä ennenaikaisena kuolleisuutena, ja terveyskäyttäytymistä tutkitaan liikunta-aktiivisuuden, tupakoinnin, alkoholinkäytön sekä ylipainon näkökulmista.

Tutkimuksessa hyödynnetään ainutlaatuista mahdollisuutta yhdistää Helsingin kaupungin terveystutkimuksen (Helsinki Health Study) seuranta-aineisto lukuisiin rekistereihin (Helsingin kaupunki, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus) sekä Suomalaiseen FINJEM työ-altistematriisiin. Helsinki Health Studyn peruskysely kerättiin vuosina 2000-2002 40, 45,50 ja 60 täyttäneiltä Helsingin kaupungin työntekijöiltä (n=8960, vastaus % 67). Syksyllä 2007 ja syksyllä 1012 kerättiin seuranta-aineistot peruskyselyyn vastanneilta. Kyselyt sisälsivät laajan valikoiman erilaisia taustatekijöitä sekä terveydentilaa, toimintakykyä ja työoloja mittaavia kysymyksiä.

Hankkeen ensimmäiset tulokset valmistuvat syksyllä 2015 ja tuloksia raportoidaan koko hankkeen ajan.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Mänty

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin yliopisto Clinicum Kansanterveystieteen osasto
 • ToteuttajaHelsingin yliopisto Clinicum Kansanterveystieteen osasto
 • Lisätietoja
 • Minna Mänty
  minna.manty@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 2015-09-01 00:00:00.0 - 2018-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2015-05-26 00:00:00.0
  150000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 243000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-03-08 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.2. työterveyshuollon ja sen toimintaedellystysten kehittöminen