115329 Kehittämisavustus

Arvostavan irtisanomisen tukiohjelma- Oulun Stockmannin toiminnan lopettaminen arvostavan kulttuuri

Arvostavan irtisanomisen tukiohjelma- Oulun Stockmannin toiminnan lopettaminen arvostavan kulttuuri

24.6.2015

Oulun Stockmannin toiminnan lopettaminen toteutetaan irtisanottavien työllistymistä ja voimaantumista tukevalla tavalla. Yt-lain mukaiseen prosessiin integroidaan Arvostavan irtisanomisen tukiohjelma. 1 1/2-vuoden aikana tuetaan työntekijöiden ja esimiesten arvostuksen ja työn merkityksellisyyden kokemusta sekä työssä onnistumista ja ammatillista uudistumista. Tavoitteena on että Stockmannilta lähtee elämän uskoa kokeva ihminen, jonka ammatilliset valmiudet ja voimavarat ovat maksimaalisesti käytössä tukemaan työllistymistä ja uudessa elämän vaiheessa selviytymistä.

Ohjausryhmä valitsee tukiohjelman toimenpiteet. Osa niistä on henkilökohtaisia esim. omiin vahvuuksiin keskittyvä urakeskustelu. Toiminnot ohjataan pienryhmissä. Ohjaus toteutetaan Sytyttävän tavan otteen metodeilla, jotka pohjautuvat ihmisarvolähtöisiin voimaantumisen menetelmiin.

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on näkemykset "Voimaantunut ihminen työllistyy paremmin" ja "Arvostusta kokeva voimaantunut ihminen on tuottavampi ja luovempi”. Hankkeella tähdätään nousujohteiseen toiminnan lopettamiseen niin työntekijöiden ammatillisen kehittymisen kuin toiminnan tuloksellisuudenkin suhteen. Uuden toimintamallin tavoitteena on erinomaisen tuottavuus ja maksimaalinen työllistymisen edellytysten luominen. Suunnittelun ytimenä kulkee tavoite miten säilytämme arvostuksen ja luottamuksen kokemuksen ja siihen liittyen erinomaisen asiakaskokemuksen toiminnan loppuun asti.

Tulokset ovat käytettävissä keväällä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mervi Kalsi

Arvostavasti irtisanottu jaksaa jatkaa eteenpäin

4.4.2017

Työntekijän voi irtisanoa arvostavasti ja luottamuksen säilyttäen. Stockmannin Oulun tavaratalon lopetuksessa henkilökunta otettiin mukaan muutokseen: arvostavan irtisanomisen tukiohjelma ylläpiti työntekijöiden jaksamista ja työyhteisön hyvinvointia. Voimaantuneet irtisanotut näyttävät myös löytäneen uuden työn helpommin.

Vähittäiskaupan vaikean markkinatilanteen vuoksi Stockmann Oyj Abp päätyi vuonna 2015 sulkemaan Oulun tavaratalonsa. Työsuojelurahaston tuella yt-prosessiin liitettiin arvostavan irtisanomisen tukiohjelma, jotta tavaratalon toiminta voitaisiin lopettaa henkilöstöä voimaannuttavalla tavalla.

Tukiohjelman tavoitteena oli säilyttää irtisanottavien työntekijöiden kokemus arvostuksesta ja luottamuksesta.

Hankkeen päämääränä oli myös tukea henkilöstön työllistymistä jatkossa.

Työnhyvinvointia loppuun asti

Stockmannin Oulun tavaratalo sulki ovensa alkuvuonna 2017 ja ohjelman tuloksia on nyt arvioitu.

Hankkeen tuloksena työntekijöiden arvostuksen tunne, työyhteisön hyvinvointi ja yhteisöllisyyden kokeminen säilyi ja jopa vahvistui.

Tukitoimilla pystyttiin varmistamaan myynnin jatkuminen tavaratalon toiminnan loppuvaiheessa. Arvostavan kulttuurin aktiivisen ylläpitämisen ansiosta asiakaskokemus säilyi erinomaisena.

Hankkeen toimenpiteet näyttävät tukeneen myös yhteiskunnallisella tasolla tuottavuutta ja työllistymistä.

– Voimaantunut työtön työllistyy paremmin, summaa Voimaversum Oy:n kehittämiskonsultti Juha Siitonen hankkeesta saatua kokemusta.

Tuloksia käytännön ja tutkimustiedon avulla

Keväällä 2015 alkaneen hankkeen aluksi kartoitettiin, mitä tukitoimenpiteitä henkilöstö eniten kaipasi. Osa toimenpiteistä toteutettiin pienryhmissä, osa arjen toiminnan yhteydessä.

– Ohjauksen metodit pohjautuivat ihmisarvolähtöisiin voimaantumisen käytännöllisiin menetelmiin ja vahvaan tieteelliseen osaamiseen. Esimiehet saivat valmennusta mm. urakeskustelun toteuttamiseen arvostavalla voimaantumisen otteella, Siitonen kertoo.

Yhteisöllisyyttä vahvistettiin myös erilaisin tapahtumien ja työhyvinvointipäivien avulla. Apuna käytettiin lisäksi viestintää, pulssikyselyitä sekä tuettiin työhakemusten teossa.

Positiviista henkeä luotiin My Way -kartalla, joka osoitti mihin talon väki siirtyi töihin. Hyvän mielen -laatikkoon koottiin työn tähtihetkiä.

Tukiohjelma kaikille organisaatioille

Hankkeen kautta kerätyn tiedon pohjalta arvostavan irtisanomisen ohjelmaa kehitetään edelleen, jotta se vastaa myös muiden kuin kaupanalan organisaatioiden tarpeisiin.

Lisäksi Voimaversum kehittää parhaillaan irtisanomistilanteissä hyödynnettävää Voimaohjelmaa sekä Elämäni iskussa uuteen vaiheeseen -materiaalia.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Arvostavan irtisanomisen tukiohjelma- Oulun Stockmannin toiminnan lopettaminen arvostavan kulttuuri

Juha Siitonen. Arvostavan irtisanomisen tukiohjelma - Oulun Stockmannin toiminnan lopettaminen arvostavan kulttuurin tukitoimin -loppuraportti. 2016.

Artikkeli Työsuojelurahaston Tiedon sillan verkkosivuilla
Työ voi loppua myös arvostavasti (21.12.2015)

Arvostava irtisanominen auttoi Oulun Stockmannin työntekijöitä. Telma-lehti 3-2017

 

Hanketiedot

 • HakijaStockmann Oyj Abp
 • ToteuttajaVoimaversum Oy / juha.siitonen@voimaversum.fi
 • Lisätietoja
 • Mervi Kalsi
  046 876 1783
  mervi.kalsi@stockmann.com
 • Toteutusaika
 • 20.5.2015 - 30.12.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.12.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.5.2015
  17 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 35 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.3.2017

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen
 • 10.Muut kehittämisalueet
 • yhteistoimintamenettely , hyvinvoinnin edistäminen , arvostus , irtisanominen , redundancy , irtisanominen , redundancy