115335 Kehittämisavustus

Metropolian systeeminen kehityshanke

Metropolian systeeminen kehityshanke

2.12.2015

Tavoitteet: hankkeessa sovelletaan ja kehitetään edelleen systeemiseen ymmärrykseen perustuvaa organisaatioiden kehittämisen mallia, tarkoituksena luoda kehittämiskonsepti/-prosessi.

Hankkeessa on kaksi osaa: 1) yhden yksikön kehittäminen ja samalla kehitysprosessin pilotointi ja 2) Metropoliatasoisesti tavoitteiden saavuttamisen tukeminen perustuen systeemiseen ymmärrykseen ja soveltaen systeemistä konstellaatiota. Tämä on uusi sovellusalue systeemiselle konstellaatiolle: tunnistaa organisaation dynamiikkoja, jotka estävät ja edistävät yksiköiden tavoitteiden saavuttamista.


Menetelmät: ensimmäisessä osassa menetelminä ovat mindfulness, dialogitaidot ja systeeminen konstellaatio. Toisessa osassa menetelmänä on systeeminen konstellaatio. Molempien hankkeiden taustalla on Jani Romanin dialogitutkimus ja systeemisen konstellaation tutkimukset. Nämä taas pohjautuvat dialogiteorioihin (esim. Schein, Isaacs), organisaatiokulttuurin teorioihin (esim. Schein, Argyris) ja systeemisen konstellaation teorioihin (Hellinger).

Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat TkT (työpsykologia) Jani Roman ja KM Barbara Malmström.

Hanke päättyy joulukuussa 2015, jolloin niistä tehdään loppuraportit. Hankkeen pohjalta on tarkoitus tehdä julkaisu/kirja alkuvuodesta 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö
Helena Kuusisto-Ek

Konstellaatio sanallistaa yhteisön dynamiikkaa

29.12.2015

Metropolia Ammattikorkeakoulussa koetaan, että konstellaatioryhmissä kyettiin sanoittamaan Metropolian dynamiikkaa. Näin arvioivat kehityshankkeeseen osallistuneet. Konstellaatio on kuin psykodraamaa, sillä konstellaation tekijä hahmottaa ja taustoittaa kohteensa kipupisteitä. Työsuojelurahasto tuki hanketta, jota ohjasivat Dialogi-instituutin Jani Roman ja Nova Spectran Barbara Malmström.
 
Kaikissa seitsemässä konstellaatiossa näkyi samankaltainen dynamiikka, mikä vahvistaa uskoa menetelmän luotettavuuteen.  

Ilmeisesti hanke tuki myönteistä keskustelua ja keskeisten asioiden pöydälle nostoa. Tähän viittaa myös se, kun ainoasta kielteistä palautetta antaneesta ryhmästä kuultiin myöhemmin myönnetyn, että jotakin myönteistä tapahtui.  

Hanke tuki myös Metropolian strategian rakentamista: On saatu selviä signaaleja, mikä lisää henkilöstön sitoutumista. Näitä otetaan huomioon tekeillä olevassa strategiassa.

Hyvinvoinnin yksikköön työhyvinvointia
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Helena Kuusisto-Ek on käyttänyt konstellaatiomenetelmää Metropolia Akatemiassa jo vuodesta 2010. Palaute on ollut hyvää. Niinpä hän toi helmikuussa 2015 yhteen kaksi Suomen johtavaa konstellaatiomenetelmän osaajaa: kasvatustieteen maisteri Barbara Malmströmin ja tekniikan tohtori Jani Romanin.
 
Konstellaatiomenetelmää laajennettiin Metropoliassa syksyllä 2015, kun ammattikorkeakoulun sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalue haki keinoja tukeakseen jäsentensä työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja luottamusta.
 
Tässä osaamisalueen hankkeessa Jani Roman hyödynsi mindfulnessia, dialogia ja systeemistä konstellaatiota. Romanille hanke oli myös uuden kehitysprosessin pilotointi. Tarkoitus on rakentaa organisaation kehittämiseksi malli, josta Roman tuotteistaa koulutuksen.
 
Metropolian sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueen päällikkö selvitti hankkeen vaikutuksia kehityskeskusteluissa kaikkien 30 henkilöstöön kuuluvan kanssa. Henkilöstö sanoi arvostavansa Romanin johtamaa hanketta ja henkilöstö tunsi yksikön hyvinvoinnin kohentuneen.

Koko koulun dynamiikka esiin
 
Hankkeen toisessa osassa paneuduttiin koko Metropoliaan. Jani Romanin ja Barbara Malmströmin johdolla etsittiin vastausta siihen, mikä estää yksiköitä menestymästä. Kun nämä esteet tunnistettaisiin, konstellaatiomenetelmällä autettaisiin yksiköitä kehittymään Metropolian tavoitteiden suuntaisesti.
 
Roman ja Malmström etsivät vastauksia konstellaatiotyöpajoissa. Niissä pyrittiin luomaan kattavaa ymmärrystä henkilöstön kokemuksista. Selviteltiin sitä, mihin henkilöstö on suuntautunut, sillä konstellaatio voi osoittaa sen, mitä henkilöstö pitää tärkeänä ja mitä ei.

Kuudessa ryhmässä tehtiin seitsemän konstellaatiota, jotka kartoittivat kattavasti Metropolian dynamiikkaa ja synnyttivät ymmärrystä tekijöistä, jotka edistävät ja toisaalta estävät onnistumista.
Tälle osalle kerättiin myös kirjallisia palautteita. Vain yhdessä – selvästi muista erottuneissa – konstellaatiossa saatiin myös kielteistä palautetta.

Koko hankkeen suunnittelivat Roman, Malmström sekä ammattikorkeakoulun rehtori ja kehitysjohtaja. Molemmista hankkeista tiedotettiin yksiköissä ja päällikkötapaamisissa. Ohjausryhmään kuuluivat hankkeen vastuuhenkilöt ja kehitysjohtaja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaMetropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • ToteuttajaDialogi-instituutti (Corein Oy) / jani.roman@dialogi-instituutti.fi
 • Lisätietoja
 • Helena Kuusisto-Ek
  helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
 • Toteutusaika
 • 9.6.2015 - 15.12.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2015
  28 834 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 57 668 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.12.2015

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • dialogi , systeemisyys , kehittäminen