115412 Tutkimus

Opettajat digitalisoituvan työn kehittäjiksi - teknostressiä vai didaktista kukoistusta?

2016-02-12 00:00:00.0

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää koulujen keinoja toiminnan kehittämiseen siten, että digitalisoituminen (uuden OPS:in hengen mukainen TVT:n käytön lisääntyminen) tapahtuu niissä työhyvinvointia tukevasti eikä siitä muodostu uhkaa opettajan ammatti-identiteetille. Tutkimus tuottaa uutta kvantitatiivista tietoa työhyvinvoinnin, ammatti-identiteetin ja TVT:n opetuskäytön (digitalisaation) yhteyksistä. Toiseksi tutkimus tuottaa kvalitatiivista tietoa siitä, mitkä tekijät voivat edistää ja ehkäistä TVT:n käyttöä kouluissa, sekä miten itseohjautuvaa kehittämistä kannattaa tehdä kouluissa. Edelleen tämän tiedon pohjalta voidaan luoda alustava kuvaus kehittämisprosessista, jonka avulla kaikki Suomen koulut voivat kehittää TVT:n käyttöään huomioiden työhyvinvoinnin säilyminen.

Hanke toteutetaan toimintatutkimuksellisella otteella, jossa tutkimusaineistoa kerättäessä samanaikaisesti kehitetään toimintaa ja palautetaan välituloksia nopeasti toimijoille toiminnan kehittämisen tueksi. Toimintatutkimuksessa sekä tutkitaan että yritetään kehittää ja muuttaa käytäntöjä. Tutkimuksen avulla etsitään siis ratkaisuja ongelmiin. Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia aineistonkeruutapoja ja niistä syntyviä aineistoja (kyselyt, ryhmäkeskustelut, ryhmähaastattelut) ja niihin soveltuvia analyysejä. Käytetyt menetelmät kussakin tutkimuksen vaiheessa kuvataan myöhemmin.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.9.2017 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarmo Viteli

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Jarmo Viteli
  (03) 3551 6086
  jarmo.viteli@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-01-01 00:00:00.0 - 2017-09-30 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-09-30 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2015-12-15 00:00:00.0
  120000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 180795.0 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen