115513 Kehittämisavustus

Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi autokaupan murroksen hallintaa

2015-12-21 00:00:00.0

Keskusautohalli Oy on Suomen vanhin ja maailman toiseksi vanhin Volvo-jälleenmyyjä. Se edustaa myös Renault-, Dacia-, Hyundai-henkilö- ja tavara-autoja sekä huoltaa myös Isuzu-pakettiautoja. Toimipisteemme sijaitsevat Turussa, Forssassa ja Salossa. Henkilökuntaa on 100.

Päämiesten tarjoama tuki ohjaa monin tavoin yrityksen toimintaa ja vahvistaa samalla perustoimintojen sujumista ja korkeaa laatua. Yrityksessä on toteutettu työhyvinvointikysely, minkä perusteella työilmapiiri on hyvä. Kehityskeskustelut on toteutettu. Koulutusmahdollisuuksia on tarjolla henkilöstölle. Lisäksi työympäristön riskit on arvioitu ja varhaisen tuen malli, sekä päihdeohjelma ovat käytössä.

Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi autokaupan murroksen hallintaa hankkeella kehitetään työhyvinvoinnin johtamistapaa ja sitä tukevaa mittaristoa, jolla yrityksessä seurataan työhyvinvoinnin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Näin saadaan työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan ja luodaan työhyvinvointikulttuuria. Hankkeen tuloksena otetaan käyttöön yritykselle sopivia toimenpiteitä työperäisen sairastelun ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi. Parantamalla työoloja työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaksi vaikutetaan terveiden elintapojen toteuttamiseen. Työterveyspalvelut kohdennetaan tarpeisiin sopiviksi ja vaikuttaviksi. Strategian mukaisesti panostetaan henkilöstön sitoutumiseen, jaksamiseen, henkilöstön yhteistyöhön sekä työpaikan turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Maarit Karppinen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Kohti hyvän mielen autokauppaa

2018-08-09 13:36:34.162

Keskusautohalli Oy:ssä haluttiin kehittää johtamista ja mittaristoa yritysjohdon apuvälineeksi. Näin aiotaan tukea henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia. Johto käynnisti Työsuojelurahaston tuella kehittämishankkeen, jonka toteuttajaksi valikoitui Oy Wellbeing at Work Finland Ltd Ab (WbW).

Keskusautohallin työhyvinvointikulttuuria onnistuttiin edistämään 2,5 vuodessa. Hanke sai vauhditettua henkilöstön yhteisöllisyyttä yhteisten tapahtumien myötä.

Keskusautohalli Oy on 1927 perustettu autokauppa, maailman toiseksi vanhin Volvo-kauppa. Yritys toimii Turussa, Forssassa ja Salossa. Yritys työllistää noin sata henkilöä, joista lähes puolet on mekaanikkoja.

Ammattiryhmistä työhyvinvoinnin kehittäjiä

Kehittämishanke syntyi paljolti siksi, kun Keskusautohallin johto halusi saada kasvaneet sairauspoissaolot hallintaan. Moni poissaolo johtuu tuki- ja liikuntaelinvaivoista.

Asiantuntijoina hankkeessa toimivat WbW-dosentit Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori. Aluksi WbW kokosi henkilöstöryhmiltä näkemykset yrityksen toiminnasta ja teki kehittämisehdotukset.

Keskusautohalliin perustettiin ammattiryhmiä edustava työhyvinvointiryhmä, jonka kokoonpano riippui kulloisestakin kehitettävästä osa-alueesta. Hankeaikana järjestettiin monia koulutuksia ja työpajoja sekä koko henkilökunnalle että vain johdolle.

Työpajat työstivät ohjelmat ja suunnitelmat

WbW ja työhyvinvointiryhmät järjestivät työpajoja, joissa Keskusautohallille tehtiin työsuojelun toimintaohjelma, työhyvinvointisuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi tehtiin Hyvän mielen autokauppa -käyttäytymissäännöt, mitkä kiinnitettiin työtiloihin henkilöstön ja asiakkaiden nähtäville.

Tiedottaminen järjestelmällistettiin eli sitä suunnataan kaikille jokapäiväisesti ja yhtäaikaisesti.

Tietojärjestelmiin tehtiin päivittäinen hymynaamakysely henkilöstön kulloisenkin tyytyväisyyden seuraamiseksi.

WbW ohjasi seurantajärjestelmän kehittämästä työhyvinvointimittaristoksi, joka koostuu keskeisistä tunnusluvuista. Johdon kanssa käydyissä keskusteluissa asiantuntijat painottivat mittariston hyödyntämistä osana yrityksen johtamista.

Työ jatkuu hankkeen jälkeenkin

Hankkeessa varmistettiin, että yrityksellä on käytössään keskeiset lainsäädännön edellyttämät suunnitelmat ja seurannat. Myös johtaminen selkiytyi vastuualueiden tarkentamisen myötä.

Yrityksessä jatketaan Työeläkevakuutusyhtiö Elon avulla tehtyä työhyvinvointikyselyjä. Myös hankkeen vaikutuksia seurataan säännöllisillä kyselyillä.

Työhyvinvointiryhmä edistää työhyvinvointisuunnitelman mukaisia ratkaisuja edelleen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Maarit Karppinen, Keskusautohalli Oy, Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori, WbW. Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi autokaupan murroksen hallintaa. Loppuraportti. 7 sivua. Huhtikuu 2018

Hanketiedot

 • HakijaKeskusautohalli Oy
 • ToteuttajaOy Wellbeing at Work Finland Ltd AB / paula.naumanen@wbw.fi
 • Lisätietoja
 • Maarit Karppinen
  maarit.karppinen@keskusautohalli.fi
 • Toteutusaika
 • 2015-11-02 00:00:00.0 - 2018-04-15 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-04-05 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2015-12-02 00:00:00.0
  6000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 12000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2018-08-01 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.1. tuki- ja liikuntaelinsairauksien syyt ja syntymekanismit
  -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
  -5.7. ergonomia
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen