116011 Muu stipendi

Mindfulness ja muuttuvat työn rajat vaativassa asiantuntijatyössä. Soveltava seurantatutkimus.

5.7.2016

Mindfulnessia eli tietoisuustaitoja vaativassa tietotyössä tarkastelevaan soveltavaan seurantatutkimukseen. Tutkimuksen tavoite on tuottaa ajankohtaista tutkittua tietoa mindfulness -käytännöistä suomalaisissa yrityksissä. Tutkimus tulee tuottamaan uutta sovellettavaa tietoa ja tuloksia liittyen työn hämärtyviin rajoihin, eri-ikäisten työntekijöiden tietoisuustaitojen tarpeisiin ja käyttämiin mindfulness -menetelmiin, yritysten mindfulness -käytäntöihin, sekä niiden vaikutuksiin.

Tutkimuksessa kysytään: (a) miten eri-ikäiset ja eri asemissa toimivat vaativan tietotyön asiantuntija kokevat tarvetta hallita työn rajoja muuttuvassa työelämässä; (b) miten ja miksi he käyttävät mindfulnessia; (c) miten työorganisaatio suhtautuu mindfulnessiin ja miten näitä menetelmiä markkinoidaan työntekijöille; ja (d) mitä hyötyjä ja seurauksia organisaation tarjoamista mindfulness -harjoitteista ja ohjelmasta on. Tavoitteena on pohtia yhdessä osallistuvan yrityksen ja tutkimukseen osallistuvien työntekijöiden kanssa, miten mindfulnessia voisi toteuttaa paremmin organisaatiossa ja mihin suuntaan käytäntöjä tulisi kehittää.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mira Karjalainen

Hanketiedot

 • HakijaKarjalainen Mira
 • ToteuttajaKarjalainen Mira
 • Lisätietoja
 • Mira Karjalainen
  050 4489488
  mira.karjalainen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2016 - 31.8.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.2.2016
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta
 • 10.Muut kehittämisalueet