116120 Tutkimus

Sersafe - Turvallisuuspäätöksenteko teollisissa palveluissa

20.4.2016

Teolliset palvelut ovat nousseet keskeiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Palveluiden yleistymisestä huolimatta niiden kehittämisprosessit ovat kuitenkin jääneet vähäiselle huomiolle. Turvallisuuden puutteellinen huomioiminen palveluiden kehittämisvaiheessa johtaakin turhiin turvallisuusongelmiin palveluiden toteutusvaiheessa.

Tämän tutkimuksen keskeiset tutkimusongelmat ovat 1) millaisissa palvelukehityksen vaiheissa turvallisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään sekä 2) millaisin keinoin voidaan tukea palveluiden turvallisuuteen liittyvien päätösten tekoa.

Tutkimuksessa tuotetaan tutkittua tietoa siitä, miten erilaiset turvallisuusnäkökulmat tulisi huomioida teollisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Tutkimus toteutetaan konstruktiivisesti yhdessä merkittävien suomalaisten yritysten kanssa yhdistämällä palveluiden kehittämisen ja turvallisuuden hallinnan tutkimusalueet. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan Ennakoivan turvallisuuspäätöksenteon malli”, joka sisältää valikoiman konkreettisia käytännön keinoja siitä, miten teollisia palveluita tarjoava yritys voi huomioida turvallisuusnäkökulmat palvelun kehittämis- ja toteuttamisvaiheiden päätöksentekotilanteissa. Malli sisältää tutkittua tietoa, ohjeita ja suosituksia turvallisuuteen liittyvästä päätöksenteosta. Lisäksi tuloksena esitetään käytännön esimerkkejä mallin käytöstä tutkimuksen kohdeyrityksissä. Tutkimus valmistuu kesäkuussa 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jouni Kivistö-Rahnasto

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Kehitys arvioitava, turvallisuus varmistettava

18.1.2019

Tampereen teknillisen yliopiston SerSafe-hankkeessa kehitettiin turvallisuuden huomioon ottamista teollisten palveluiden kehittämisessä. Työsuojelurahaston rahoittama tutkimus tuotti kaksi turvallisuuslähtöistä palvelukehitystä tukevaa materiaalipakettia.

Tasomallilla yritykset voivat arvioida palvelukehityksensä turvallisuuslähtöisyyttä ja näin kehittää koko yrityksen toimintaa.

Tarkistuslistat edistävät teollisten palveluiden kehitystä, sillä listat tarjoavat päätöksentekoon käytännönläheisiä vinkkejä turvallisuuden huomioon ottamiseksi.

Miten nivoa turvallisuus kehittämiseen?

Tutkijat kokosivat aineiston haastattelemalla kumppaniyritysten palvelujen kehitykseen ja toteutukseen sekä turvallisuuden hallintaan osallistuvia. Haastattelutulkintojen oikeellisuus varmistettiin kumppaniyrityksiltä.

Tutkimuksessa mallinnettiin teollisten palveluiden kehittämisprosessia. Samalla selvitettiin turvallisuusnäkökulmien linkittymistä prosessiin. Keinoina olivat työpajat ja haastattelut, joihin osallistui tuote- ja palvelukehityshenkilöitä sekä turvallisuustoiminnan asiantuntijoita.

Tuloksina tasomallit ja tarkistuslistat

Tutkimuksessa laadituilla tasomallilla ja tarkistuslistalla yritykset voivat kehittää turvallisuustoimintaansa ja siten menestyä teollisessa palveluliiketoiminnassa.

Turvallisuusnäkökulmien järjestelmällinen huomioon ottaminen jo teollisten palveluiden kehitysvaiheessa on oleellista, jotta toteutusvaiheen turvallisuus varmistetaan parhaimmin. Tämän edistämiseksi yrityksissä ptää arvioida kehitysprosessien toimivuutta.

Myös palvelukehitykseen osallistuvien turvallisuusosaamisen varmistamiseen tarvitaan uusia toimintamalleja joko koulutuksessa tai turvallisuusasiantuntijoiden osallistamisessa.

Tulokset internetissä

SerSafe-hanke on ensimmäisiä tutkimuksia, joissa käsitellään teollisten palveluiden kehityksen turvallisuusnäkökulmia.

Tutkimuksesta on tehty käsikirjoitus, joka on arvioitavana tiedelehdessä. Tuloksia on esitelty yleistajuisissa lehdissä ja monissa seminaareissa.

Tulosmateriaalit ovat saatavilla Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmän verkkosivuilta..

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Sanna Nenonen, Sanna Anttila, Toni Hyytinen ja Jouni Kivistö-Rahnasto (2018). SerSafe – Turvallisuuspäätöksenteko teollisissa palveluissa. Loppuraportti, Tampereen teknillinen yliopisto, 29 s. + liitteet 29 s.
ISBN 978-952-15-4188-9 (nid.),
ISBN 978-952-15-4189-6 (pdf).

Nenonen, S., Anttila, S. & Hyytinen, T. (2018). Tasomalli teollisten palveluiden kehittämisen turvallisuuslähtöisyyden arvioimiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. 9 s. http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x265655.pdf

Nenonen, S., Anttila, S. & Hyytinen, T. (2018). Tarkistuslistat ja vinkit turvallisuuden huomioimiseksi teollisten palveluiden kehittämisessä. Tampereen teknillinen yliopisto. 15 s. http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x265653.pdf


Turvallisuus mukaan jo suunnittelussa. Tiedon sillan verkkosivusto. 13.2.2019

 

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Jouni Kivistö-Rahnasto
  03 3115 4604
  jouni.kivisto-rahnasto@tut.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2016 - 1.6.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.4.2016
  115 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 199 400 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.1.2019

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.5. jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen