116164 Tutkimus

DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä (yhteishanke 116144)

2016-06-07 00:00:00.0

Verkostomaiset toimintatavat, hajautetut organisaatiot ja projektit vaativat työterveyshuolloilta toimintatapojen uudistamista, jotta ne tavoittaisivat liikkuvaa työtä tekevät työntekijät. Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) on työterveyshuoltojen lakisääteistä toimintaa. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnantajien työhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä omaksumaan työkykyä ja terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja. Työterveyshuoltojen tulee pystyä aikaisempaa paremmin sisällyttämään mobiilin ja monipaikkaisen työn hallintaa koskevia teemoja TANO-toimintaan sekä hyödyntämään digitaalisia terveydenhuollon palveluja, joilla monipaikkaisesti ja virtuaalitiloissa työskentelevät ohjattavat työntekijät, tiimit tai organisaatiot voitaisiin tavoittaa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on: selvittää työterveyshuollon digitaaliset nykykäytännöt ja kehittämistarpeet, jotka kohdistuvat mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön, kehittää digitaalisuuteen perustuvia TANO-toiminnan käytäntöjä projektiin osallistuvissa työterveyshuolloissa, ja arvioida interventioiden avulla digitaalisen TANO-toiminnan aikaansaamia terveyskäyttäytymisen muutoksia ja käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia työterveyshuollon toimijoiden sekä työterveyshuollon asiakkaiden näkökulmasta. Menetelminä käytetään yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja sekä interventioita. Interventiot toteutetaan toimintatutkimuksen sykliä mukaillen. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 kesällä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos
 • ToteuttajaAalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  09 47001
  matti.vartiainen@aalto.fi
  09 4702 3665
 • Toteutusaika
 • 2016-09-01 00:00:00.0 - 2018-10-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-10-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2016-05-17 00:00:00.0
  58000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 86300.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-02-01 00:00:00.0

Aiheluokitus