116168 Tutkimus

Työhyvinvoinnin, sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden yhteydet palveluliiketoiminnassa: tapaus Nordea Life

29.6.2016

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda uuttaa tietoa työhyvinvoinnin, työpaikan sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden välisistä yhteyksistä. Tämän pohjalta esitämme keinoja, jolla tuottavaa hyvinvointia voidaan rakentaa ja sen esteitä poistaa palveluyrityksessä. Projektissa yhdistyvät organisaatiopsykologia, taloustiede ja operaatiotutkimus poikkitieteellisenä palveluliiketoiminnan tutkimuksena. Tutkimuksemme juuret ovat Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa, jossa työnantajien ja työntekijäliittojen tavoitteena oli kehittää parempia työhyvinvointia, kilpailukykyä ja tuottavuutta tukevia toimintamalleja. Tutkimuksen kohteena on henkivakuutusyhtiön ja vähittäispankin muodostama kokonaisuus. Kokoamme tutkimuksessa ainutlaatuisen tietoaineiston. Aineisto muodostuu kyselyiden avulla kerättävästä tiedosta työhyvinvoinnista ja sosiaalisista verkostoista sekä operatiivisista tietojärjestelmistä saatavista yksilöiden suoritustiedosta. Käytämme nykyaikaisia sosiaalisen verkoston, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden mittauksen menetelmiä. Pääosin määrällisen tutkimusotteen lisäksi hyödynnämme esimiesten ja palveluammattilaisten haastatteluja ja fokusryhmiä mittareiden kehittämisessä sekä tulosten tulkinnassa ja kehittämisehdotusten laadinnassa. Tutkimus on suunniteltu kaksivuotiseksi siten, että tuloksista tiedotetaan vuoden 2018 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markku Kuula

 Ahola, Salla ; Eskelinen, Juha ; Heikkilä-Tammi, Kirsi ; Kuula, Markku ; Larjovuori, Riitta-Liisa ; Nuutinen, Sanna. Digisti työn imuun? - Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 8/2018.

ISBN:     978-952-60-8262-2 (electronic)
978-952-60-8261-5 (printed)

ISSN:     1799-4969 (electronic)
1799-4950 (printed)
1799-4950 (ISSN-L)

Työhyvinvointi lisää finanssialan työntekijöiden tuottavuutta. Tiedon sillan verkkosivusto. 14.1.2019

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopisto
 • ToteuttajaAalto-yliopisto
 • Lisätietoja
 • Markku Kuula
  0505218800
  markku.kuula@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.11.2016 - 31.10.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.6.2016
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 203 040 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • 10.Muut kehittämisalueet