116198 Tuotteistus

Kiko-prosessi - Kitkaton kommunikointi on avainasemassa organisaation toiminnassa!

26.5.2016

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Kitkaton kommunikointi (Kiko) -prosessi ja saada se mahdollisimman laajasti hyödynnettäväksi suomalaisissa organisaatioissa. Hankkeen taustalla on TSR:n rahoittama Kitkaton Kommunikointi -hanke (112299) ja sen tulokset ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisestä organisaation eri tasoilla.

Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopisto (tuotantotalouden tutkimusryhmän työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian tutkimusklinikka) ja Ahaa Vision Oy. Hankkeessa Kiko–prosessista rakennetaan modulaarinen palvelutuote, joka on helposti räätälöitävissä erilaisiin asiakastarpeisiin. Tuotemäärittelyssä yhdistyvät kansainvälinen tutkimustieto, vakioidut toimintamallit sekä selkeät aikataulut ja vastuunjaot, mitkä yhdessä tekevät tuotteesta asiakkaalle helpon ja turvallisen ostaa.

Johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia tarkastellaan yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Palveluprosessissa näistä valittuja osa-alueita pyritään kehittämään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Yksilötason kehittämisessä sovelletaan kasvatuspsykologian tutkimusklinikalla kerättyä tutkimus- ja kokemusaineistoa ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittämisestä. Työyhteisö- ja organisaatiotasoilla kehittämistarpeet kartoitetaan nykytila-analyysilla (kyselyt, haastattelut ja havainnointi). Kehittämistyö toteutetaan osallistuvan suunnittelun menetelmillä. Hankkeen tulokset julkaistaan syksyn 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tarja Leinonen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Kitkaton kommunikointi vie kukoistukseen

24.11.2016

Toimiiko ammatillinen vuorovaikutus organisaatiossanne? Vai ettekö pysty toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä, kun ette ymmärrä toisianne ja puhutte toistenne ohi?

Kitkaton kommunikointi (Kiko) on avainasemassa organisaation toiminnassa, korostavat Oulun yliopisto ja työelämän kehittäjä Ahaa Vision Oy. Ne ovat tuotteistaneet uuden palvelutuotteen, jonka avulla työorganisaatiot voivat kehittää vuorovaikutustaan.

Kiko-palvelutuote hyödyttää organisaatioita, koska toimivilla vuorovaikutussuhteilla on suuri vaikutus työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen sekä yksilön työhyvinvointiin ja sitoutumiseen.

Palvelutuote kehitettiin Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella.

Laajasti hyödynnettävissä

Kiko-prosessista rakennettiin modulaarinen palvelutuote, joka on helposti räätälöitävissä erilaisiin asiakastarpeisiin ja siten laajasti sovellettavissa ja hyödynnettävissä kaikenlaisissa työorganisaatioissa.

Tuotemäärittelyssä yhdistyvät uusin kansainvälinen tutkimustieto, vakioidut toimintamallit sekä selkeät aikataulut ja vastuunjaot. Ne yhdessä tekevät tuotteesta asiakkaalle helpon ja turvallisen ostaa.

Johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia tarkastellaan tuotteessa yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Palveluprosessissa näistä valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin – osallistavin menetelmin.

Tuotteen systemaattinen ja prosessinomainen, kolmella tasolla tapahtuva kehittäminen on uudenlainen lähestymistapa organisaatioiden vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Ammentaa tutkimuksista ja asiakaskokemuksista

Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tarkoituksena on jalostaa tutkimus- ja kokemustiedosta uusi, innovatiivinen asiantuntijapalvelu tai toimintatapa. Tuotettavassa konseptissa korostuvat moniammatillisuus ja tutkimustiedon hyödynnettävyys.

Tuotteistettu Kiko-prosessi pohjautuu Kitkaton kommunikointi -tutkimushankkeeseen (hanke 112299) ja Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen -kehittämishankkeeseen (hanke 115057) sekä niissä saatuihin asiakaskokemuksiin.

Lisäksi tuotteistuksessa on hyödynnetty uusinta kansainvälistä tutkimustietoa vuorovaikutuksen merkityksestä organisaation toiminnassa sekä Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla kymmenen viime vuoden aikana kerättyä tutkimus- ja kokemusaineistoa ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittämisestä koulutuksen avulla.

Tuotteistusprosessiin osallistuivat Osuuskauppa Arina ja ammattiopisto Luovi, joiden palautetta hyödynnettiin palvelun konseptoinnissa.

Lanseerataan vuonna 2017

Kiko-tuotteen levittämisestä työpaikkojen hyödyksi vastaa Ahaa Vision.

Palvelu lanseerataan vuonna 2017. Tarkoitus on pilotoida sitä organisaatioissa Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen turvin.

Myös Kiko-konsulttien sertifiointikoulutus käynnistetään – tavoitteena saada ensimmäiset Kiko-konsultit levittämään palvelua omille asiakkailleen.

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Hanketiedot

 • HakijaOulun yliopisto
 • ToteuttajaOulun yliopisto
 • Lisätietoja
 • Tarja Leinonen
  0294483703
  tarja.leinonen@oulu.fi
 • Toteutusaika
 • 2.5.2016 - 31.10.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.5.2016
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 43 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.11.2016

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen