116201 Matkastipendi

Työuupumus ja uramenestys ja Persoonallisuus, sukupuoli ja kulttuurinen älykkyys

The 14th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development 21-24.6.2016, Yhdysvallat

2016-06-16 00:00:00.0

Konferenssissa on kaksi erillistä tutkimusta esiteltynä: 1) Ensimmäisessä paperissa tutkitaan työuupumusta ja uraa. Tutkimuksen aiheena on 307 henkilöä, joiden urakehitystä tarkastellaan 8 vuotta valmistumisen jälkeen. 26 henkilöä heistä on kokenut sairauslomaa vaativaa työuupumusta. Heidän kokemukset työuran kehittymisestä ovat tutkimuksen kohteena. Menetelmä on kvalitatiivinen, ja tutkimuksen tarkoituksena on kuvata työuupumuksen kokijoiden uraan liittyviä tavoitteita. 2) Toisessa paperissamme aiheena on persoonallisuus, sukupuoli ja kulttuurinen älykkyys. Menetelmä on kvantitatiivinen. Tässä tutkimme 361 henkilöä tarkoituksena löytää tekijöitä, jotka voivat edesauttaa sopeutumista eri kulttuureihin. Tulosten mukaan sukupuoli ja persoonallisuus yhdessä vaikuttavat kulttuuriseen älykkyyteen. Esimerkiksi spontaanit naiset kokevat olevan enemmän innokkaita oppimaan muista kulttuureista, kun taas intuitiiviset miehet kokivat olevansa avoimempia muita kulttuureja kohtaan kuin muut. Tulokset ovat käytettävissä konferenssin jälkeen eli 27.6.2016 alkaen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Brandt

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Työn tutkimus esillä konferenssissa Yhdysvalloissa

2018-05-08 12:51:45.609

On tärkeää tietää, miten uupuneet kokevat oman urakehityksensä, jotta työuupumusta voisi ennaltaehkäistä ja heidän urakehitystään tukea. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jota esitteli tutkija Tiina Brandt kansainvälisessä konferenssissa Yhdysvalloissa.

Tutkimuksen mukaan kokemukset työuupumuksesta eivät vaikuta heikentävästi tulevaisuuden uranäkemyksiin vertailuaineistoon verrattuna. Vaikuttaisi siltä, että motivaatio ja suhtautuminen työhön palautuu ennalleen työuupumuksesta toipumisen jälkeen.  

Tiina Brandt esitteli konferenssissa kahta tutkimuspaperiaan, jotka hän on kirjoittanut yhdessä kollegojensa kanssa. Ensimmäisessä paperissa tutkittiin työuupumusta ja uraa. Tutkimuksen aineisto koostui 307 henkilöstä, joiden urakehitystä tarkasteltiin 8 vuotta valmistumisen jälkeen. Näistä 26 henkilöä oli kokenut sairausloman vaativan työuupumuksen. Heidän kokemuksensa työuran kehittymisestä olivat tutkimuksen kohteena.

Brandtin toisen tutkimuspaperin aiheena oli persoonallisuus, sukupuoli ja kulttuurinen älykkyys. Tässä tutkittiin 361 henkilöä tarkoituksena löytää tekijöitä, jotka voivat edesauttaa sopeutumista eri kulttuureihin. Tulosten mukaan sukupuoli ja persoonallisuus yhdessä vaikuttavat kulttuuriseen älykkyyteen.

Tutkimuksen mukaan kulttuurista älykkyyttä voidaan työyhteisöissä kehittää niin, että sopeutuminen monikansallisiin organisaatioihin ja ekspatriaattina helpottuu. Myös kansainväliseen ympäristöön sopivimpien henkilöiden rekrytoinnin kannalta asia on tärkeä.

Kulttuurisesti älykkäät henkilöt sopeutuvat muita paremmin, eivätkä näin tuota itselleen eikä työyhteisölleen negatiivista taakkaa sopeutumisongelmien takia.

Vaasan yliopiston tutkija Tiina Brandt osallistui kesäkuussa 2016 Yhdysvalloissa järjestettyyn kansainväliseen tutkijakonferenssiin (14th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development). Konferenssin aiheena oli Global Connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Työsuojelurahasto tuki Tiina Brandtin osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Hanketiedot

 • HakijaBrandt Tiina
 • ToteuttajaBrandt Tiina
 • Lisätietoja
 • Tiina Brandt
  tiina.brandt@uva.fi
 • The 14th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development 21-24.6.2016, Yhdysvallat
 • Toteutusaika
 • 2016-06-18 00:00:00.0 - 2016-08-10 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2016-08-10 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2016-06-13 00:00:00.0
  1100.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 2114.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2018-05-04 00:00:00.0

Aiheluokitus