116289 Post doc -stipendi

Suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten kiinnittyminen Suomen työelämään

4.10.2016

Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvu on globaali trendi, joka koskettaa myös Suomea. Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee noin 20 000 ulkomaalaista opiskelijaa ja määrä on ollut nopeassa kasvussa koko 2000-luvun. Tästä huolimatta vuonna 2011 Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneista ulkomaalaisista vain vajaa puolet työskenteli Suomessa vuosi valmistumisensa jälkeen (CIMO 2014). Loput olivat muuttaneet Suomesta pois tai jääneet maahan, mutta eivät olleet työllistyneet. Työllistyneitä oli vähän siihen nähden, että 70 % Suomeen opiskelemaan muuttaneista piti mahdollisuutta työskennellä Suomessa tärkeänä tekijänä opiskelumaata valitessaan (emt.). Tässä tutkimuksessa keskitytään niihin suomalaisista korkeakouluista valmistuneisiin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, jotka ovat työllistyneet Suomeen. Tutkimus keskittyy niihin strategioihin, joiden avulla opiskelijat ovat onnistuneet työllistymään. Alustavasti työllistymiseen vaikuttavat strategiat jaetaan kahteen kategoriaan, joihin nivoutuvia strategioita etsitään tutkimusaineistosta (kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia): 1) Institutionaalisen tuen hyödyntäminen (esim. työvoimaviranomaisten ja korkeakoulujen työnvälitys- ja urapalvelut) 2) Sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen Pääasiallisen tutkimusaineisto koostuu kohderyhmän laadullisista haastatteluista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Rolle Alho

Hanketiedot

 • HakijaAlho Rolle
 • ToteuttajaAlho Rolle
 • Lisätietoja
 • Rolle Alho
  rolle.alho@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.7.2016 - 30.6.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.7.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.6.2016
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 25 000 euroa

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.4. tasa-arvon edistäminen ja monimuotoisuus voimavarana
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.2. työmarkkinasuhteet