116342 Tutkimus

Muutosten lähteillä - Siltoja uuteen työhön

7.12.2016

Yhteisessä monitilatoimistossa työskentelynsä aloittaneessa organisaatioverkostossa toteutettavan tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kompleksisesti ja verkostomaisesti rakentuvan työelämän käytännöistä sekä tällaiseen toimintaympäristöön soveltuvista johtamisen työvälineistä.

Hankkeen tutkimuksellinen viitekehys on kaaosteoria, jonka muutostutkimukselle, kehittämistyölle ja johtamiselle tarjoamia näkökulmia, käsitteitä ja välineitä hankkeessa sovelletaan ja samalla edelleen kehitetään. Organisaatiotutkimuksen kaaosteoreettinen sovellus ohjaa tutkimusta myös metodisessa mielessä sekä aineiston kehkeytymisen että sen analyysin osalta.

Projektissa sovelletaan kokeilevia menetelmiä, jolloin toiminta koituu välittömästi osallistuvien organisaatioiden hyödyksi. Laajemmin projektin tuotokset ovat käytettävissä vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Käpykangas

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Sari Käpykangas
  sari.kapykangas@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2017 - 1.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.2016
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 184 874 euroa

Aiheluokitus