116387 Tutkimus

Virtuaaliluontoympäristöt tietotyöläisten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena

14.11.2016

Työn liiallinen rasittavuus, työtavoitteiden nostaminen, ja myös tilojen käytön tehostaminen kuten työskentely avokonttoriympäristössä ovat monille suomalaiselle arkipäivää. Uuden tyyppisissä työympäristöissä henkilökohtaisen tilan määrä on aiempaa pienempi, ja yhä harvemmalla on käytössään työssä palautumista edistäviä ikkunanäkymiä. Tutkimusten mukaan luonnon tai luontokuvien katselu palauttaa stressistä sekä parantaa selviämistä kognitiivista suorituskykyä vaativista tehtävistä. Tavoitteenamme on tutkia, millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä voi olla työkuormituksesta palautumisessa suomalaisissa työympäristöissä. Tässä hankkeessa tutkimme virtuaalisen luontoympäristön käytön vaikutusta fysiologisesti mitattuun ja koettuun stressistä palautumiseen työssä. Tutkimme myös, kenelle luontoaltistuksesta on hyötyä. Tämän kokeellisen tutkimuksen kohteena ovat tietotyöläiset, joille riittävä aivojen palautuminen työpäivän aikana on tärkeää. Luonnon terveyshyödyt tulisi kytkeä nykyistä vahvemmin osaksi terveydenhuoltoa ja suomalaisten terveyden edistämistä. Hyödyt liittyvät erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä työkykyä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen. Tutkimuksen etenemisestä kerrotaan hankkeen kuluessa, ja tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 1.8.2019 suomenkielisenä raporttina.

Hankkeen vastuuhenkilö
Liisa Tyrväinen

Ann Ojala, Marjo Neuvonen, Marianne Leinikka, Minna Huotilainen, Anja Yli-Viikari ja Liisa Tyrväinen. Virtuaaliluontoympäristöt työhyvinvoinnin voimavarana. Virtunature-tutkimushankkeen loppuraportti.
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki 2019

ISBN   978-952-326-798-5 (Painettu)
ISBN   978-952-326-799-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN   2342-7647 (Painettu)
ISSN   2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN   http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-799-2

Hanketiedot

 • HakijaLuonnonvarakeskus
 • ToteuttajaLuonnonvarakeskus
 • Lisätietoja
 • Liisa Tyrväinen
  050 3914553
  liisa.tyrvainen@luke.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2017 - 1.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.10.2016
  130 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 182 920 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta