116500 Kehittämisavustus

Itsensä johtamisella tuloksiin – käytännön työkaluja arjen hallitsemiseen

4.1.2017

KONE Oyj käynnistää v. 2017 kehityshankkeen, jonka tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön työkaluja ja harjoitteita sekä työnohjausta itsensä johtamiseen ja arjen hallitsemiseen. Osallistujat valitaan koko KONEen henkilöstöstä tarvelähtöisesti yhteistyössä HR:n ja hyvinvointiforumin kanssa.

Tausta: Työelämän paineisiin ja informaatiotulvaan tarvitaan apua ja tukea. Vääränlaiset työskentelytekniikat sekä keskittymiskyvyn puute aiheuttavat stressiä, uupumusta ja tuottamattomuutta. Hankkeen tavoitteet: osallistujat oppivat hyödyntämään uudenlaisia työtapoja sekä saavat käyttöönsä toimintamalleja oman mielen ja omien reagointitapojen muuttamiseen hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. Hanke yhdistää uudella tavalla työnohjauksen, ajanhallinnan sekä mielen hallinnan harjoittamisen komponentit, joiden seurauksena osallistujat voivat harjoitella täysin uudenlaisia tapoja johtaa itseään.

Toteutus : hanke toteutetaan kahdelle eri ryhmälle. Ensimmäinen ryhmä aloittaa helmikuussa 2017 ja toinen ryhmä aloittaa elokuussa 2017. Molempien ryhmien kesto on n. 5 kk. Asiantuntijana ja yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Teetta Kalajo, joka on coach, työnohjaajaja ja työyhteisövalmentaja ja toimii nykyään Potential Projet Finlandin maajohtajana. Hänellä on 14 vuoden kokemus liike-elämästä Nokian henkilöstöosastolla mm. johtoryhmien-, tiimien- ja henkilöstön kehittämisestä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Maria Purokoski-Vainio

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Koneen työntekijät opiskelivat itsensä johtamista – hyvinvointi ja tuottavuus koheni

14.2.2018

Kone Oyj:llä yhdistettiin työnohjauksen, ajanhallinnan sekä mielen hallinnan keinot työntekijöiden hyvinvoinnin avuksi. Uudet itsensä johtamisen tavat vähensivät stressiä, uupumusta ja tuottamattomuutta.

Hissejä ja liukuportaita valmistava Kone käynnisti Suomessa vuonna 2017 kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli tarjota henkilöstölle tukea arjen hallintaan. Mm. asiantuntija- ja esimiestehtävissä oleville henkilöille tarjottiin mahdollisuus parantaa kykyä johtaa omaa mieltään.

– Tavoitteenamme oli, että työntekijät oppivat hyödyntämään uudenlaisia työtapoja sekä saavat käyttöönsä toimintamalleja omien reagointitapojen muuttamiseen hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi, Manager, Learning & Development Maria Purokoski-Vainio sanoo.

Ajanhallinnan, työnohjauksen ja mindfulnessin yhdistelmä toimi

Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa itsensä johtamisen avuksi tuotiin käytännön työkaluja esimerkiksi ajanhallintaan, työn priorisointiin sekä keskittymiskyvyn parantamiseen. Tukena käytettiin myös työnohjausta.

Kuudessa työpajassa osallistujat johdatettiin nostamaan tietoisuutta omista käyttäytymismalleistaan ja työtavoistaan. Työpajoissa tarjottiin tarkoituksenmukaisempia toimintamalleja vanhojen toimimattomien tilalle.

Työpajat toteutettiin ryhmätyönohjauksena, ja jokaisessa työpajatapaamisessa oli aina alustus, teema, harjoituksia sekä reflektointia omaan työhön.

Palautteen perusteella malli toimi: 77 % vastaajista koki, että ohjelma oli auttanut heitä lisäämään tehokkuutta työssään.

Puolet osallistujista koki, että ohjelman myötä heidän onnellisuutensa ja tyytyväisyytensä työssä oli lisääntynyt. Kaikki osallistujat aikovat jatkossa hyödyntää mindfulness-harjoituksia.

– Ymmärrykseni on, että ohjelmassamme hyödynnetyt työkalut ja -menetelmät ovat pikku hiljaa leviämässä laajemminkin suomalaiseen työelämään. Kannustan ehdottomasti muitakin organisaatoita ryhtymään vastaaviin hankkeisiin.

Hankkeessa käytetyt menetelmät ja materiaalit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Asiantuntijana ja yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Teetta Kalajo, joka on coach, työnohjaajaja ja työyhteisövalmentaja sekä mindfulness-kouluttaja.

 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Hanketiedot

 • HakijaKone Oyj
 • ToteuttajaPotential Project Finland Oy / teetta.kalajo@potentialproject.com
 • Lisätietoja
 • Maria Purokoski-Vainio
  0408397390
  maria.purokoski-vainio@kone.com
 • Toteutusaika
 • 1.2.2017 - 31.12.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.12.2016
  8 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.1.2018

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen