117050 Post doc -stipendi

Työaikojen viralliset ja epäviralliset käytännöt sekä työaikojen henkilökohtaistuminen -artikkelit

2017-03-07 16:06:39.429

Post doc -tutkimushankkeen aikana kirjoitetaan artikkeleja pohjautuen monografia-muotoiseen väitöstutkimukseen Koodattu aika. Ristiriitaisuuksien aikakulttuurit tietotyössä (2016). Artikkelit hyödyntävät väitöstutkimukseen kerättyä aineistoa, mutta muodostavat itsenäisiä kokonaisuuksia. Etnografinen tutkimusaineisto koostuu tietotyöyhteisössä kerätystä materiaalista (havainnointimuistiinpanot, haastattelut, tutkimuspäiväkirjat, organisaation tuottama materiaali). Artikkelien teoreettis-metodologisena viitekehyksenä on etnometodologinen etnografia, joka painottaa aineistolähtöisyyttä, arkisia työkäytäntöjä ja arkipäivän mielekkyyden tuottamista. Ensimmäiset artikkelit koskevat virallisten ja epävirallisten työaikakäytäntöjen suhdetta sekä työn henkilökohtaistumista erityisesti työaikojen henkilökohtaistumista tuottavien käytäntöjen tutkimisen kautta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Soja Ukkola

Hanketiedot

 • HakijaUkkola Soja
 • ToteuttajaUkkola Soja
 • Lisätietoja
 • Soja Ukkola
  soja.ukkola@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 2017-02-01 00:00:00.0 - 2018-01-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-01-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-02-13 00:00:00.0
  30000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30000.0 euroa

Aiheluokitus