117087 Tutkimus

Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen (AsbTest yhteishankkeet 117086, 117087, 117103, 117115)

19.9.2017

Hankkeen keskeinen tutkimustehtävä on tehokkaiden työmenetelmien sekä torjunta-toimien suunnittelun ja toteutuksen kannalta kriittisimmän tiedon hankinta. Hanke jakautuu erilaisten työmenetelmien vertailuun sekä sellaisten mittausmenetelmien kehittämiseen, joilla todennetaan osastoinnin, hengityksensuojainten ja ilmankäsittely-laitteiden toimivuus. Tulosten pohjalta laaditaan suositukset altistumisen ehkäisemiseksi. Torjuntatoimien (niin hengityksensuojainten kuin teknisten toimien) tehokkuus todetaan työhygieenisin mittauksin. Torjuntatoimenpide-ehdotuksista sekä oikeista työtavoista laaditaan ohjeistus asbestityötä tekeville yrityksille. Menetelminä käytetään työhygieenisten mittausmenetelmien lisäksi myös mm. kyselyjä ja haastatteluja. Tutkimuksessa hyödynnetään myös aikaisemmissa tutkimuksissa, erityisesti ns. PUTUSA-hankkeessa (Puhdas ja turvallinen saneeraus) saatuja tuloksia. Hankkeen koordinaattorina toimii Työterveyslaitos ja se koostuu viidestä työpaketista (TP 1-5). Työpaketissa 1 selvitetään osastointien toimivuutta. Sen toteuttamisen pääasiallisena vastuutahona on Tampereen teknillinen yliopisto (TTY).

Hankkeen vastuuhenkilö
Petri Annila

Markku Linnainmaa, Anna Kokkonen, Ilpo Kulmala, Heli Kähkönen, Erja Mäkelä, Petri Annila, Niina Kemppainen, Tomi Kanerva, Timo Nurkka, Arto Säämänen, Eveliina Häkkinen, Pertti Pasanen. Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen − AsbTest. TSR LOPPURAPORTTI (117086, 117087, 117103, 117115). Työterveyslaitos 2019

ISBN 978-952-261-870-2 (nid.)
ISBN 978-952-261-871-9 (pdf)

http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618719

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan tutkimusalue
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan tutkimusalue
 • Lisätietoja
 • Petri Annila
  0503009491
  petri.annila@tut.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2017 - 28.2.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.5.2017
  35 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 58 524 euroa