117095 Viestintätuote tai -menetelmä

Digiajan työelämätaitojen verkkovalmennuksen viestintälähtöinen malli

21.4.2017

Hankkeessa tuotetaan viestintälähtöinen malli verkovalmennuspalvelulle, joka edistää työelämätutkimukseen perustuvan tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämistä ja hyödyntämistä. Nykyaikainen verkkovalmennusympäristö viestii, jäsentää ja tuotteistaa informaatiota tavalla, joka tavoittaa loppukäyttäjän ja motivoi tätä hyödyntämään tietoa sekä vaikuttaa käyttäjän ajatteluun, tunteisiin, toimintaan tai oppimiseen.

Hankkeessa luodaan prosessi verkkovalmennusten sisältöjen tuotannolle, valitaan prosessia tukeva teknologia-alusta, vakioidaan verkkovalmennusympäristön ilme, siirretään olemassaolevia sisältöjä uuteen alustaan sekä kehitetään organisaatioiden päättäjiin ja henkilöstöön kohdistuvan viestinnän ja sisältömarkkinoinnin menetelmiä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ville Valtteri Ojanen

Verkkovalmennuksesta työelämätaitoja digiaikaan

16.1.2018

Yhä useampi meistä hankkii työelämän kehittämiseen liittyvää tietoa oma-aloitteisesti verkosta. Verkossa kuitenkin nousevat esiin parhaiten markkinoidut ja viestityt sisällöt, vaikka ne eivät olisi sisällöllisesti laadukkaimpia.

Aivokunto Oy kehitti digiajan työelämätaitojen verkkovalmennukseen viestintälähtöisen mallin Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa. Lähtökohtana oli tuottaa nykyaikaisia sisältömarkkinoinnin ja digitaalisen viestinnän keinoja hyödyntävä verkkovalmennusympäristö, jonka sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon ja vankkaan ammatilliseen osaamiseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen.

Hankkeessa luotiin verkkosivusto www.academyofbrain.com ja prosessi loppukäyttäjien tarpeita vastaavien sisältöjen tuottamiseen.

Asiantuntijavideoita verkkovalmennusympäristössä

Olennaisena lähtökohtana verkkovalmennusympäristöä kehitettäessä oli viestintälähtöisyyden varmistaminen, jotta valmennukset erottautuisivat verkon kohinasta.

Markkinatutkimustieto osoittaa videoiden vahvuuden digitaalisessa sisällössä – ja kertoo videoiden suosion olevan yhä vahvassa kasvussa. Verkkovalmennusympäristön pääasialliseksi viestintäkeinoksi valittiin videosisältö, jota tuetaan teksteillä ja muilla materiaaleilla, esimerkiksi erilaisilla itsearvioinneilla.

Hankkeen kuluessa toteutettiin yhdeksän suomenkielistä ja kolme englanninkielistä työelämätaitojen verkkovalmennuskokonaisuutta, muun muassa psykologi Ilona Rauhalan ”Johda ihmistä - Johtamisen psykologiaa” ja psykologi Tony Dunderfeltin ”Viisi avainta rakentavaan vuorovaikutukseen”.

Rauhala ja Dunderfelt toimivat molemmat myös asiantuntijoina verkkovalmennusympäristön kehittämisessä yhdessä PsT Essi Sairasen, neurologi Markku Nissilän ja johdon coach Jarmo Mannerin kanssa.

Kanava myös markkinointiin ja viestintään

Verkkovalmennusmateriaali on pääsääntöisesti maksullista, lukuun ottamatta HR-päättäjille ja pienryhmille suunnattua maksutonta pilottijaksoa. Webinaaritallenteet ovat ilmaisia ja kaikkien katsottavissa.

Verkkovalmennusympäristö toimii paitsi sisällön jakelun kanavana, myös markkinointi- ja viestintäkanavana, johon on integroitu sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, LinkedIn ja Instagram, asiantuntija-webinaarit sekä uutiskirjeet asiakkaille.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Hanketiedot

 • HakijaAivokunto Oy
 • ToteuttajaAivokunto Oy
 • Lisätietoja
 • Ville Valtteri Ojanen
  0415358461
  ville.ojanen@aivokunto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2017 - 30.9.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.9.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 11.4.2017
  23 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 55 050 euroa
 • Tulokset valmistuneet 3.1.2018