117101 Tutkimus

Sisätiloissa käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun koulu-ja päiväkotirakennuksissa

29.6.2017

Hankkeessa tutkitaan pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun. Tutkimus sisältää kenttä- ja laboratoriotutkimuksia sekä kirjallisuuskatsauksen.

Tutkittavissa kohteissa tehdään kemiallisia ja mikrobiologisia sisäilman laadun mittauksia sekä selvitetään partikkelien määrää erilaisten siivousprosessien aikana ja niiden jälkeen. Koettua hetkellistä (online) ja pidempiaikaista sisäilman laatua selvitetään sisäilmastokyselyillä. Tutkimuksissa selvitetään erilaisten materiaalien ja siivousaineiden vuorovaikutuksesta syntyviä kemiallisia emissioita eri lämpö- ja kosteusolosuhteissa sekä selvitetään siivouskemikaalien ja biosidien mitokondriotoksisuutta nisäkässoluille ja potentiaalisesti patogeenisille mikrobeille. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutusta sisäilman laatuun.

Tutkimusten avulla voidaan arvioida kemikaalien ja biosidien vaikutuksia rakennusten mikrobiomien lajikirjoon ja löytää kemikaaleja jotka edistävät toksigeenisten ja patogeenisten homelajien kasvua. Yhdistämällä saatua tutkimustietoa voidaan optimoida kemikaalien käyttöä rakennuksissa niin että niiden haittavaikutukset eivät kohdistu rakennusten käyttäjiin. Hankkeen tuotoksena saadaan mm. suosituksia julkisten tilojen siivousprosesseille ja käytettäville siivousaineille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heidi Salonen

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopisto
 • ToteuttajaAalto-yliopisto
 • Lisätietoja
 • Heidi Salonen
  0505971173
  heidi.salonen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2017 - 31.12.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.5.2017
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 226 966 euroa

Aiheluokitus