117110 Tutkimus

Design+ inhimillisesti kestävää kasvua ja muutosta design-ajattelun keinoin

15.6.2017

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaaditaan jatkuvaa kehittymistä niin organisaatioilta kuin työntekijöiltä. Muutoksen tueksi tarvitaan inhimillisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintatapoja. Design+ on Aalto Design Factoryn poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka kumppaneina on suomalaisyrityksiä sekä Stanfordin yliopisto.
Design-ajattelu on löytänyt tiensä monen suomalaisorganisaation tuotekehitykseen, mutta laajempi hyödyntäminen osana johtamis- ja strategiatyötä on vielä harvinaista. Design-ajattelusta ammentavilla uudenlaisilla johtamisen ja osallistamisen käytännöillä on mahdollista hallita entistä epävarmemman työelämän kuormitustekijöitä sekä ylläpitää ja kehittää osaamista, motivaatiota ja työkykyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeessa tarkastellaan osallistamisen ulottamista dialogia pidemmälle konkreettiseen kehitystyöhön. Tutkimme, miten abstrakteja ongelmia voi lähestyä design-ajattelua hyödyntäen. Henkilöstön näkökulmasta kysymys on käsiteltävien teemojen syvällisestä ymmärtämisestä, iteroinnista ja tekemällä oppimisesta. Lähestymistavan avulla voidaan tuottaa uusia ratkaisuja, osallistaa poikkifunktionaalisia työryhmiä, sekä purkaa henkilöstön ajattelua ja osallistumista rajoittavia tekijöitä, kuten sosiaalisia paineita.
Hankkeen aikana kehitettävät ja testattavat työtavat ja työkalut tukevat kokemusperäistä oppimista ja ovat helposti hyödynnettävissä ja sovellettavissa erilaisten organisaatioiden käyttöön.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kalevi Ekman

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopisto
 • ToteuttajaAalto-yliopisto
 • Lisätietoja
 • Kalevi Ekman
  (09) 451 2003
  kalevi.ekman@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2017 - 31.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.5.2017
  163 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 288 937 euroa

Aiheluokitus