117115 Tutkimus

Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen (AsbTest yhteishankkeet 117086, 117087, 117103, 117115)

21.6.2017

Hankkeen päätavoitteena on parantaa asbestipurkutyön turvallisuutta ennaltaehkäisemällä sekä työntekijöiden että muiden henkilöiden asbestialtistuminen kehittämällä ja yhtenäistämällä turvallisuuden valvontaan liittyviä testaus- ja mittauskäytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on luoda tutkitut perusteet osastointien ilmanvaihdon järjestämiseksi sekä saada mittauksiin perustuvaa tietoa erilaisten torjuntatoimien tehokkuudesta.

Näihin tavoitteisiin päästään • luomalla luotettavat ja kustannustehokkaat mittaustavat hengityksensuojainten tiiveyden ja alipaineistuslaitteiden ulospuhallusilman puhtauden tarkkailuun • luomalla ohjeistus osastointien tarvitsemalle paine-erolle, ilmanvaihtuvuudelle ja ilmanjaolle • luomalla turvallisia toimintatapoja asbestialtistumisen ehkäisemiseksi. Tulosten perusteella arvioidaan hyväksi havaittujen testaus- ja mittaustoimintojen kenttäkelpoisuutta ja laaditaan suositukset altistumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi annetaan ohjeet hengityksensuojainten ja alipaineistuslaitteiden toimintakunnon mittaamiseksi. Tehokkaiden torjuntatoimien sekä ajanmukaisten mittausmenetelmien ansiosta voidaan altistumisen estämisen lisäksi pienentää kustannuksia nopeuttamalla testauksia ja vähentämällä kalliita ja aikaa vieviä mittauksia. Tuloksia voidaan soveltaa myös kaikessa muussa korjausrakentamisessa, jossa ilmaan vapautuu erityisen haitallisia altisteita (mikrobit, kreosootti, kvartsi, PCB, lyijy). Tulokset julkistetaan vuoden 2018 loppupuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö
Markku Linnainmaa

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Markku Linnainmaa, Anna Kokkonen, Ilpo Kulmala, Heli Kähkönen, Erja Mäkelä, Petri Annila, Niina Kemppainen, Tomi Kanerva, Timo Nurkka, Arto Säämänen, Eveliina Häkkinen, Pertti Pasanen. Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen − AsbTest. TSR LOPPURAPORTTI (117086, 117087, 117103, 117115). Työterveyslaitos 2019

ISBN 978-952-261-870-2 (nid.)
ISBN 978-952-261-871-9 (pdf)

http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618719

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Markku Linnainmaa
  markku.linnainmaa@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2017 - 30.4.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.5.2017
  73 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 122 548 euroa