117154 Tutkimus

Osallisuuden edistäminen työelämää koskevissa ongelmanasetteluissa ja ratkaisumalleissa

29.11.2017

Hanke tutkii työhön ja työelämään liittyvää osallisuutta erittelemällä sitä koskevien ongelmanasettelujen ja ratkaisumallien muutosta. Osallisuutta tarkastellaan työn merkitysten ja sisältöjen, työsuhteiden sekä työntekijyyden kysymyksenä. Aiempi työelämäntutkimus osoittaa, että edustuksellisten ja kollektiivisten toimintakäytäntöjen edelle ovat tulleet yksilöllinen aktivointi ja innovatiivisuuden edistäminen kilpailua ja yhteisöllisyyttä yhdistävillä työorganisaatioilla. Samalla työpaikoilla on vahvistunut yrittäjyyden periaatteita ja työntekijöiden vastuuta korostava toimintatapa suhteessa omaan työkykyyn ja -hyvinvointiin. Tutkimushanke syventyy näihin muutoksiin kolmen osahankkeen ja niiden tuloksia yhdistävän synteesin avulla. Osatutkimus 1 avaa aktivointipolitiikan valmistelun ja osallisuuden historiallisia yhteyksiä. Osatutkimus 2 tarkastelee paikallisen sopimisen ja työntekijöiden osallistumisen määrittelyä työmarkkinakeskusjärjestöjen ajattelussa ja sopimustoiminnassa. Osatutkimus 3 analysoi työhyvinvoinnin käsitteen merkitystä työntekijän osallistumisen edistämiselle henkilöstöhallinnossa. Historiallis-yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa johtaa huomion siihen, miten työn, työsuhteiden ja työntekijyyden nykyiset muutokset ja vaihtelut suhteutuvat aiemmin muotoutuneisiin toimintatapoihin ja käsityksiin. Näin hanke rakentaa tiedollista pohjaa tulevaisuuteen suuntautuvalle osallisuuden ongelmien määrittelylle ja ratkaisujen kehittelylle. Hanke päättyy 30.4.2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pauli Kettunen

Hanketiedot

 • HakijaPauli Kettunen
 • ToteuttajaPauli Kettunen
 • Lisätietoja
 • Pauli Kettunen
  0504155403
  pauli.kettunen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 30.4.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.6.2017
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 197 600 euroa
 • Tulokset valmistuneet 25.6.2020

Aiheluokitus