117167 Kehittämisavustus

Suoriteperusteiseen työhön lisää mielekkyyttä. Luonnosta voimaa

2017-05-19 11:39:20.291

Hankkeen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Vakiintuneisiin toiminta prosesseihin haetaan uusia sosiaalisia innovaatioita kytkemällä luonto mukaan arjen toimintoihin.

Hankkeessa on mukana Kaskimaan Hoivakoti, Vantaan kerttuli ja Villa Kivi. Menetelminä toimii prosessijohtaminen, innovaatio johtaminen, työnohjauksellisuus, työpajat, luontomenetelmät, kokemuksellinen oppiminen, myönteinen oppiminen, ratkaisukeskeisyys ja reflektointi.
Tulokset ovat käytettävissä hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen toimintamalli innovaatiojohtamisesta sekä luontomenetelmistä ovat yrityksien arjessa mukana. Sovellettavina tutkimuksina ovat Kirsi Salosen Mielen luonto (2010), Sirpa Arvosen Metsämieli (2015) ja Pnetti Sydänmaanlakan Jatkuva uudistuminen (2009). Luonto vaikuttaa meihin ihmisiin fysiologisesti. Luonnon vaaliminen lisää sekä ihmisen että ympäristön hyvinvointia. Luontomenetelmä on interventio jossa luontoympäristö tai luontoelementti jossain muodossaan tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti mukaan kuntoutus – terapia, - hoito – tai ohjausprosessiin. Innovaatiojohtaminen on johtamisen osa-alue, jolla pyritään edistämään uusien ideoiden syntymistä sekä kehittämään niistä uusia tuotteita palveluja ja prosesseja. Innovaatiojohtamiseen kuuluu innovaatioihin vaadittavien resurssien, rakenteiden sekä prosessien luominen ja hallinta sekä innovaatiostrategian rakentaminen ja sen jatkuva päivittäminen.

Soveltajana toimii Työyhteisövalmentaja Leila Kouvonen. www.leilakouvonen.fi

Hankkeen vastuuhenkilö
Liisi Astala

Hanketiedot

 • HakijaKaskimaan Hoivakoti Oy
 • ToteuttajaTmi Leila Kouvonen / leila.kouvonen@leilakouvonen.fi
 • Lisätietoja
 • Liisi Astala
  0400508825
  liisi.teravainen@kaskimaanhoivakoti.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-04-03 00:00:00.0 - 2018-01-17 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-01-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-05-02 00:00:00.0
  39251.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 78502.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-02-15 00:00:00.0