117226 Loppuunsaattamisstipendi

Ruumis töissä - rekkamiesten ruumiillisen liikkumatilan muotoutuminen kuljetusalan sosiomateriaalisissa käytännöissä

26.6.2017

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten rekkamiesten toimijuuden ja työruumiin muotoutumista kuljetusalan käytännöissä. Aihetta lähestytään erityisesti sukupuolta/maskuliinisuutta ja yhteiskuntaluokkaa käsittelevien teoretisointien kautta sekä ajan tematiikan näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään posthumanistisista käytäntöjen teoriaa kun pohditaan ihmisten ja materiaalisten elementtien välistä suhdetta työn tekemisessä.

Tutkimuksen metodologiset ratkaisut perustuvat etnografiseen tutkimusotteeseen, joka on tarkoittanut osallistumista kymmenen eri toimialalla työskentelevän suomalaisrekkamiehen työreissuille vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana. Tutkimuksessa luodaan ymmärrystä siitä miten työelämän muutospaineet vaikuttavat työväenluokkaisten miesten ruumiillisiin kokemuksiin, kompetensseihin ja toimintaan työssä. Tähän tavoitteeseen pyritään etnografisen tutkimusmetodologian avulla, joka antaa tilaa rekkamiesten työtä koskeville itsemäärittelyille ja toiminnalle, mutta mahdollistaa samalla kokemusten ja toiminnan suhteuttamisen siihen laajempaan työ- ja toimintaympäristöön, jossa ne kulloinkin esiintyvät.

Tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa työntutkimuksen ja miestutkimuksen parissa toimivalle akateemiselle yhteisölle, kuljetusalan eri toimijoille ja työhyvinvoinnin ammattilaisille sekä kuljetus- ja liikennepolitiikkaa suunnitteleville tahoille. Väitöskirjan tulokset ovat käytettävissä keväällä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö
Timo Atso Matias Aho

Hanketiedot

 • HakijaAho Timo Atso Matias
 • ToteuttajaAho Timo Atso Matias
 • Lisätietoja
 • Timo Atso Matias Aho
  0405347403
  timo.a.m.aho@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 4.9.2017 - 1.6.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 29.8.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.6.2017
  7 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 000 euroa

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.4. tasa-arvon edistäminen ja monimuotoisuus voimavarana
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen
  -8.3. osallistumisjärjestelmien toimivuus
  -8.4. työ, perhe, vapaa-aika, työaika -suhteet
 • toiminta , rytmi , rekka-autonkuljettajat , ruumiillinen työ , maskuliinisuus , etnografia , käytäntö