117242 Matkastipendi

Raskausaikaisen työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen 2-vuotiaana

EPICOH 2017 "Eliminating Occupational Disease: Translating Research into Action", EPICOH (Epidemiology in Occupational Health) Organising Committee, 28.08.2017-31.08.2017, Edinburgh, Iso-Britannia.

14.11.2018

Melu saattaa vaikuttaa lapsen sentraaliseen kuulemisen prosessointiin ja kielelliseen kehitykseen. Hankkeessamme tutkimme äidin raskauden aikaisen työmelun mahdollista vaikutusta hänen lapsensa kielelliseen kehitykseen 2 vuoden iässä.

Käynnistimme hankkeessamme kohorttitutkimuksen naisilla, jotka työskentelivät elintarviketeollisuudessa, lastentarhaopettajina, muusikkoina, hammashoitajina tai farmaseutteina. Tutkimusjoukko koostui 288 äiti-lapsi-parista. Äidit täyttivät taustatietokyselylomakkeen ennen kuin lapsi täytti vuoden ja kielellisen kehityksen kyselylomakkeen lapsen ollessa 2 vuoden ikäinen koskien sanavarastoa, sanojen ja monikkomuotojen käyttöä ja verbien taivutusta. Erikoistyöhygieenikko jakoi melualtistumisen ryhmiin altistumaton, vähän altistunut ja kohtalaisesti/voimakkaasti altistunut. Tilastollisena menetelmänä käytimme lineaarista regressiomallia sekoittaville tekijöille vakioiden.

MCDI -pistekeskiarvojen erot eivät olleet eri altistumisryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä. Vakioitu keskipistearvo sanavarastolle tytöillä oli 295 (95%CI 254-336) altistumattomilla, 303 (243-362) vähän altistuneilla ja 269 (212-326) kohtalaisesti/voimakkaasti altistuneilla. Pojilla nämä arvot olivat 200 (154-246), 178 (111-246) ja 225 (153-298). Tytöillä oli tilastollisesti merkitsevästi korkeammat pistekeskiarvot kuin pojilla. Äidin laulaminen lapselle oli yhteydessä korkeampiin pistekeskiarvoihin. Tutkimuslöydöksemme eivät vahvistaneet selkeää yhteyttä raskauden aikaisen melualtistumisen ja lapsen kielellisen kehityksen välillä kahden vuoden iässä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Soile Jungewelter

Hanketiedot

 • HakijaJungewelter Soile
 • ToteuttajaJungewelter Soile
 • Lisätietoja
 • Soile Jungewelter
  030 4741
  soile.jungewelter@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 27.8.2017 - 4.9.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 4.9.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.6.2017
  750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 070 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.3.2019

Aiheluokitus