117257 Post doc -stipendi

Läsnäolon kokemus työpaikalla - Mindfulness-menetelmien ruumiilliset merkitykset teknologia-alalla

2017-06-29 03:20:26.709

Hankkeessa selvitetään, millaisia merkityksiä kehon tarkkailu saa teknologia-alan mindfulness-koulutuksissa, ja millaisia kehonkuvia koulutuksissa esitetään. Tutkimuksessa tehdään 30 työntekijöiden haastattelua , joista kymmenen tehdään tällä rahoituksella.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Millaisia ruumiillisia merkityksiä mindfulness-perustaiset menetelmät saavat teknologia-alan työpaikalla? 2) Millaisia kehonkuvia mindfulness-koulutuksissa välitetään? 3) Millaisia tutkimusmetodeja meditatiivinen kokemus tarvitsee? Huomioin teknologia-alan työn ympäristöjen vaikutuksen meditatiiviseen kokemukseen metodologian tasolla. Havainnoivaan asenteeseeni kuuluu affektiteoreettisen tutkimusposition ottaminen kentällä, ja oman subjektiivisen kokemukseni hyödyntäminen osana havainnointia ja haastatteluja.

Tutkimuksen aineisto koostuu aiemmin Suomen Akatemian projektissa (2014) ja Työsuojelurahaston rahoituksella (2015-2016) kerätystä aineistosta, jonka keruu jatkuu haettavalla rahoituksella. Steven Stanleyn ja Rebecca Cranen projektin Exploring Interaction in Mindfulness-Based Courses aineisto täydentää omaa aineistoani.

Tutkimuksessa saatetaan loppuun kaksi kansainvälistä artikkelia, jotka julkaistaan vuoden 2018 aikana. Tutkimuksen aikana lähetetään arvioon kaksi artikkelia, joiden julkaisuaikataulu on 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ilmari Kortelainen

Hanketiedot

 • HakijaKortelainen Ilmari
 • ToteuttajaKortelainen Ilmari
 • Lisätietoja
 • Ilmari Kortelainen
  03 3551 4183
  Ilmari.Kortelainen@staff.uta.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-11-01 00:00:00.0 - 2018-10-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-10-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-06-08 00:00:00.0
  30000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 34000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2018-11-09 00:00:00.0

Aiheluokitus