117295 Kehittämisavustus

Suojautuminen kuumilta nesteiltä moottorien testausprosessissa

26.9.2017

Moottoreiden testausprosessissa paikalliset lämpötilat nousevat noin 200 °C:een ja paikoin jopa 690 °C:een. Moottoreiden testauksen aikana työn tekninen vaihe vaatii työkohteen välittömässä läheisyydessä työskentelyä. Koeajon aikana poikkeustilanteessa työtekijä saattaa altistua korkealla paineella äkillisesti suihkuavaan kuuman nesteeseen, kuten jäähdytysnesteeseen tai polttoöljyyn. Tällöin altistus on kestoltaan lyhyt, mutta korkea paine ja kuumat nesteet tuovat suojautumiselle erikoisvaatimuksia. Kehityshankeen tavoitteena on kehittää suojavaatetus tuote¬kehityksen testausvaiheeseen.

Kehityshanke toteutetaan diesel moottoreita valmistavan AGCO Power Oy:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Työterveyslaitos toimii asiantuntijana ja kehittää suojautumisratkaisuja. Työterveyslaitoksen työryhmän asiantuntijuus pohjautuu useisiin aikaisempiin kuumassa työskentelyyn ja kuumuudelta suojautumiseen pohjautuviin tutkimus- ja kehityshankeisiin.

Asiantuntijatyönä kartoitetaan kokonaisvaltaisesti suojaustarpeet ja selvitetään soveltuvat suojavaatemateriaalit. Materiaalikartoituksen jälkeen tarvittaessa selvitetään laboratoriotesteissä valittujen suojavaatemateriaalien kemikaalien läpäisevyys ja soveltuvin osin suojaus kuumilta nesteiltä. Lopulta tulosten pohjalta laaditaan suojavaatetuksen vaatimukset ja annetaan ohjeistukset oikeaan suojautumiseen. Hankkeen tulokset ja lopulliset suositukset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Randell

Hanketiedot

 • HakijaAGCO Power Oy
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Juha Randell
  0400345884
  juha.randell@agcocorp.com
 • Toteutusaika
 • 2.10.2017 - 30.11.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.9.2017
  19 750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 39 500 euroa