117333 Tutkimus

Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa

21.12.2017

Esittävien taiteiden työpaikoilla tapaturma-, vaara- ja haittatekijät ovat ilmeisiä, mutta resurssit, asenteet ja osaaminen työturvallisuuden hallintaan vaihtelevat merkittävästi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, kehittää käytännönläheisiä työkaluja sekä tukea työpaikkojen sisäistä kulttuurin muutosta. Toimialaa sitoutetaan systeemitason turvallisuusajatteluun, ennakoivaan toimintaan sekä onnistumisiin ja turvallisuutta ylläpitäviin tekijöihin. Tutkimusaineisto kerätään kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatu tieto hyödynnetään turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa. Tieto ja työkalut jalkautetaan temaattisissa työpajoissa ja aineistopankissa.

Tuloksista ja aihepiiristä tuotetaan yleistajuisia julkaisuja hankkeen ajan sekä tutkimusraportti ja vertaisarvioidut artikkelit vuonna 2020. Tuloksia voivat hyödyntää esittävien taiteiden toimijat, työterveyshuollot, tapaturmavakuutusyhtiöt, oppilaitokset, tapahtumien järjestäjät, elokuva-, tv-, viestintä- ja media-ala sekä äänentoisto- ja valaistuspalvelut. Yhteistyössä: Suomen Teatterit, TEME, Näyttelijäliitto, Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Kansallisooppera ja –baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, ETOL ja Tanssin aluekeskukset (Itä-Suomi, Keski-Suomi, Läntinen, Pohjanmaa, Pohjoinen, Sisä-Suomi, Helsinki/Zodiak).

Hankkeen vastuuhenkilö
Pia Houni

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Pia Houni
  030 474 2401
  pia.houni@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2018 - 31.8.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.5.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.12.2017
  130 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 235 018 euroa