117344 Tutkimus

Muutosvastarinta Resurssina Uudistuvissa Organisaatioissa (MURO)

23.1.2018

Monelle organisaatiolle tällä hetkellä ajankohtaiset työympäristöön ja -rutiineihin liittyvät uudistushankkeet ovat erittäin merkittäviä muutoksia työyhteisön näkökulmasta. Ne käynnistävät henkilöstön keskuudessa uudelleenneuvotteluprosessin organisaation keskeisistä arvoista, kyseenalaistavat työntekijöiden identiteettiä ja nostavat esiin työyhteisössä piileviä jännitteitä. Tämä tekee kyseisistä hankkeista erityisen haastavia työyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn näkökulmasta.

Muutosvastarinta resurssina uudistuvissa organisaatioissa (MURO) -hankkeessa kehitetään käytäntöjä ja työkaluja työtapoihin ja työtiloihin liittyvien muutosprosessien hallintaan, jotta henkilöstön työmotivaatio ja hyvinvointi voidaan säilyttää läpi hankalien muutosprosessien, samalla realisoiden uudistukseen kytkeytyvät hyödyt organisaation tuottavuudelle. Analysoimalla muutospuhetta ja yhdistämällä perinteisiä organisaatiotutkimuksen keinoja toimintatutkimukselliseen orientaatioon, MURO pureutuu muutokseen kytkeytyvien asenteiden muodostumiseen muutostoimijoiden ja muun henkilöstön keskuudessa, sekä tapoihin silloittaa ristiriitaisia kantoja eri tahojen välillä. Näin MURO luo keinoja muutokseen liittyvän vastustuksen valjastamiseksi hidasteesta resurssiksi, jonka avulla uudistushankkeita voidaan kehittää sekä tavoitteiden että toteutuksen näkökulmasta mielekkäämmäksi samalla työyhteisön hyvinvointia varjellen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopisto
 • ToteuttajaAalto-yliopisto
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  matti.vartiainen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 1.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.12.2017
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 127 342 euroa