117408 Loppuunsaattamisstipendi

Sisäympäristöön liittyvä ympäristöherkkyys - yleisyys, haitat ja työkyky

2018-05-04 11:17:37.053

Rakennusten sisäilmaan liittyvä oireilu- ja reaktioherkkyys on tarkastelun kohteena, koska sillä on merkittäviä niin yksilön ja työyhteisön kuin laajemmin työelämän ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ilmiö on ajankohtainen Suomessa. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää sisäilmaan liittyvän oireilu- ja reaktioherkkyyden yleisyyttä ja samanaikaista ilmenemistä eri altisteiden kanssa ja työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja arvioida tunnistus- ja hoitokäytäntöjä. Tutkimusaineiston muodostaa Työterveyslaitoksen Helsingin työlääketieteen klinikan potilasaineisto, työterveyshuoltoyksiköiden työntekijäaineisto ja Kuopion syntymäkohortin kyselytutkimusaineisto. Tutkimukseen on kerätty tietoja kliinisistä potilastutkimuksista, työpaikkojen työolosuhteista ja kyselyaineistoista. Tutkimustulosten perusteella oireilu- ja reaktioherkkyys sisäilmaan liittyen on jatkumo lievästä sietokyvyn heikentymisestä invalidisoivaan oireistoon ja toimintakyvyn heikentymiseen. Sisäilmaan liittyen on tunnistettavissa ympäristöherkkyyden kriteerit täyttävä oireisto, jota eivät sairauslöydökset tai altistuminen selitä. Tarpeesta välttää oireita laukaisevia tekijöitä seuraa rajoituksia sosiaaliselle elämänpiirille ja työkyvylle ja oireiluherkkyys voimistuu. Väitöskirjahankkeen tulokset ovat käytettävissä loppuvuonna 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö
Aki Vuokko

Hanketiedot

 • HakijaVuokko Aki
 • ToteuttajaVuokko Aki
 • Lisätietoja
 • Aki Vuokko
  aki.vuokko@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-03-05 00:00:00.0 - 2018-08-05 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-09-20 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-14 00:00:00.0
  7000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-03-08 00:00:00.0

Aiheluokitus