117419 Post doc -stipendi

Tiedon välittämisen digitaaliset mahdollisuudet ja haasteet uusien työntekijöiden luentomuotoisessa perehdytyksessä

2017-12-05 17:24:44.465

Digitalisaatio on yksi nykypäivän työelämän keskeisistä kehityssuunnista, ja sen edistäminen herättää kiinnostusta työpaikoilla. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mikä on digitaalisten välineiden ja materiaalien, kuten organisaation verkkosivujen ja intranetin, merkitys organisaatioiden jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa: mahdollistavatko vai rajoittavatko digitaaliset materiaalit vuorovaikutusta? Tutkimuksen aineistona on videokuvattuja uusien työntekijöiden perehdytysluentoja. Tutkimuksella on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin selvitetään, millaisia mahdollisuuksia digitaalisten materiaalien käyttö luo tai millaisia haasteita se asettaa perehdytykselle ja tiedon välittämiselle perehdytyksessä. Työhön liittyvän tiedon ja osaamisen välittämistä voidaan pitää yhtenä perehdytyksen keskeisenä päämääränä. Toiseksi tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan luentomuotoisen perehdytyksen roolia osana organisaation perehdytysohjelmaa. Tutkimuksen menetelmänä sovelletaan multimodaalista keskustelunanalyysia. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 28.2.2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Piia Mikkola

Hanketiedot

 • HakijaMikkola Piia
 • ToteuttajaMikkola Piia
 • Lisätietoja
 • Piia Mikkola
  0503434731
  piia.mikkola@uva.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-03-01 00:00:00.0 - 2019-02-28 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-02-28 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-14 00:00:00.0
  22800.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 23100.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-03-08 00:00:00.0