117434 Kehittämisavustus

Pesulatyöskentelyn turvallisuuden kehittäminen

17.11.2017

Pesuloissa käsitellään viikoittain asiakaslaitosten sammutusasuja. Kehittämishankkeessa on kysymys asbestille altistuneiden sammutuspukujen varustehuollon kehittämisestä niin, että lopputuloksen pohjalta luodaan ohjeistus asbestille kontaminoituneiden sammutusasujen oikeaan ja turvalliseen käsittelyyn varustehuollossa ja pesuloissa. Osana kehittämishanketta pesuloissa mitataan kontaminoituneiden sammutusasujen aiheuttama asbestikuitupitoisuus pesulatyöntekijöiden hengitysvyöhykkeellä ja lähiympäristössä. Lisäksi mittausten perusteella voidaan määritellä sammutusasujen puhdistumistehokkuus pesuprosessissa sekä pesukoneiden puhtautta kontaminoituneiden sammutusasujen pesun jälkeen. Mittauksissa saadaan tietoa siitä, kuinka kuidut käyttäytyvät pesuprosessissa. Saatujen tulosten avulla voidaan arvioida nykyisten käytänteiden turvallisuutta pesulatyöntekijöiden altistumisen näkökulmasta ja tarkistaa ja kehittää käsittelyyn liittyvää ohjeistusta työturvallisuuden näkökulmasta mm. suojavarusteiden käytön sekä käsittelymenetelmien osalta.

Asiantuntijatahona toimii Työterveyslaitos. Hanke liittyy tutkimushankkeeseen (TSR, hankenumero 117083), jota tehdään rinnan tämän hankkeen kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Maria Alaranta

Hanketiedot

 • HakijaSAKUPE OY
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Maria Alaranta
  0447178031
  maria.alaranta@sakupe.fi
 • Toteutusaika
 • 1.11.2017 - 1.2.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.2.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.11.2017
  3 129 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 258 euroa