117439 Tutkijastipendi

Opettajien äänihäiriöt, niiden haaste työkyvylle sekä yhteys koulujen sisäilmastotekijöihin

2017-12-04 14:22:15.208

Väitöstyön tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden aiheuttamaa riskiä työkyvylle sekä niiden yhteyttä koulujen sisäilmaston laatuun. Aihe on ajankohtainen, sillä kosteus- ja homevaurioisissa kouluissa työskentelevillä opettajilla on arvioitu olevan muita enemmän äänihäiriöitä, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa työkyvyn.

Poikkileikkaustutkimuksen aineisto on hankittu kolmessa kunnassa eri puolilla Suomea toteutetun opettajakyselyn avulla, missä on pyydetty arvioimaan äänihäiriöitä, työkykyä, stressiä sekä koulujen sisäilmaston laatua. Lisäksi on toteutettu kliininen kenttätutkimus, missä opettajien äänihäiriöitä on arvioitu kyselyn lisäksi kurkunpään tähystyksen ja äänimittausten avulla sekä sisäilmaltaan hyväksi koetussa että huonoksi koetussa tilassa. Saatuja tietoja verrataan aineistoon, josta luokitellaan mm. koulujen rakennustekninen tieto sekä siivoustaso. Saatuja tietoja verrataan myös mm. tietoihin opettajille toteutetuista työjärjestelyistä sekä kenttätutkimuksen osalta rekisteristä saataviin poissaolotietoihin.

Tulokset ovat käytettävissä tieteellisten julkaisujen ja konferenssi-julkaisujen muodossa apurahakauden lopussa. Väitöskirjan arvioidaan valmistuvan vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hanna Marja Vertanen-Greis

Hanketiedot

 • HakijaVertanen-Greis Hanna Marja
 • ToteuttajaVertanen-Greis Hanna Marja
 • Lisätietoja
 • Hanna Marja Vertanen-Greis
  0503811952
  hanna.m.vertanen@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-03-01 00:00:00.0 - 2019-02-28 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-02-28 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-11-14 00:00:00.0
  21000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2019-03-08 00:00:00.0