117439 Tutkijastipendi

Opettajien äänihäiriöt, niiden haaste työkyvylle sekä yhteys koulujen sisäilmastotekijöihin

4.12.2017

Väitöstyön tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden aiheuttamaa riskiä työkyvylle sekä niiden yhteyttä koulujen sisäilmaston laatuun. Aihe on ajankohtainen, sillä kosteus- ja homevaurioisissa kouluissa työskentelevillä opettajilla on arvioitu olevan muita enemmän äänihäiriöitä, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa työkyvyn.

Poikkileikkaustutkimuksen aineisto on hankittu kolmessa kunnassa eri puolilla Suomea toteutetun opettajakyselyn avulla, missä on pyydetty arvioimaan äänihäiriöitä, työkykyä, stressiä sekä koulujen sisäilmaston laatua. Lisäksi on toteutettu kliininen kenttätutkimus, missä opettajien äänihäiriöitä on arvioitu kyselyn lisäksi kurkunpään tähystyksen ja äänimittausten avulla sekä sisäilmaltaan hyväksi koetussa että huonoksi koetussa tilassa. Saatuja tietoja verrataan aineistoon, josta luokitellaan mm. koulujen rakennustekninen tieto sekä siivoustaso. Saatuja tietoja verrataan myös mm. tietoihin opettajille toteutetuista työjärjestelyistä sekä kenttätutkimuksen osalta rekisteristä saataviin poissaolotietoihin.

Tulokset ovat käytettävissä tieteellisten julkaisujen ja konferenssi-julkaisujen muodossa apurahakauden lopussa. Väitöskirjan arvioidaan valmistuvan vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hanna Marja Vertanen-Greis

Stressi on merkittävä riski opettajan äänelle

21.3.2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisista opettajista on äänihäiriöitä. Turun yliopistolla tehtävän väitöksen mukaan stressi muodostaa merkittävän riskitekijän häiriöille.

Tohtorikoulutettava Hanna Vertanen-Greisin tutkimus osoittaa, että suomalaisten opettajien äänihäiriöiden yleisyys oli 54 prosenttia 12 kuukauden seuranta-ajalla. 

– Stressi lisäsi äänihäiriöiden riskiä 3.6-kertaisesti, Vertanen-Greis kertoo.

Vertanen-Greis tutkii väitöskirjatutkimuksessaan opettajien äänihäiriöitä, niiden haastetta työkyvylle ja yhteyttä koulujen sisäilmastotekijöihin. Nyt valmistunut osatutkimus julkaistaan  J Voice -lehdessä. 

Työsuojelurahasto on tukenut työtä stipendirahoituksella.

Kattava tutkimus äänihäiriöiden tekijöistä

Vertanen-Greisin väitöstyön tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden aiheuttamaa riskiä työkyvylle sekä niiden yhteyttä koulujen sisäilmaston laatuun.

– Aihe on ajankohtainen, sillä sisäilmaongelmaisissa kouluissa työskentelevillä opettajilla on arvioitu olevan muita enemmän äänihäiriöitä, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa työkyvyn, Vertanen-Greis sanoo.

Vertanen-Greisin poikkileikkaustutkimuksen aineisto on hankittu kolmessa kunnassa eri puolilla Suomea. Opettajakyselyynosallistui noin 1200 opettajaa. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan äänihäiriöitä, työkykyä, stressiä sekä koulujen sisäilmaston laatua. 

Lisäksi toteutettiin kliininen kenttätutkimus, jossa opettajien äänihäiriöitä on arvioitu kyselyn lisäksi kurkunpään tähystyksen ja äänimittausten avulla sekä sisäilmaltaan hyväksi koetussa että huonoksi koetussa tilassa. 

Saatuja tietoja verrataan koulujen rakennustekniseen tietoon. Saatuja tietoja verrataan myös mm. tietoihin opettajille toteutetuista työjärjestelyistä sekä kenttätutkimuksen osalta teollisia mineraalivillakuituja koskeviin mittaustuloksiin sekä rekisteristä saataviin poissaolotietoihin. 

– Tutkimusasetelma on poikkeuksellisen vaativa, sillä otos on iso ja olen pyrkinyt hankkimaan mahdollisimman kattavat vertailutiedot niistä koulurakennuksista, missä vastaajat työskentelivät, Vertanen-Greis kertoo.

Koko väitöstutkimus kaikkine osajulkaisuineen valmistunee vuoden 2020 aikana. 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Hanketiedot

 • HakijaVertanen-Greis Hanna Marja
 • ToteuttajaVertanen-Greis Hanna Marja
 • Lisätietoja
 • Hanna Marja Vertanen-Greis
  0503811952
  hanna.m.vertanen@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2018 - 28.2.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.2.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.11.2017
  21 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.3.2019