117446 Kehittämisavustus

Kitke, kytke, huolla, putsaa- kehittämisprojektissa Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n henkilöstö toteuttaa palvelutoiminnan uudistuksen.

3.1.2018

Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n kehittämisprojektin tavoitteena on herättää innostusta onnistumisten rakentamiseen. Hankkeessa tavoitellaan kustannustehokkuuden nousua lisäämällä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja esimiestyön vaikuttavuutta.

Koko henkilöstö osallistuu palvelutoiminnan muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeessa toteutetaan innovatiivisesti moniammatillista ja ylisektorista yhteistyötä. Lähtökohtana toimii Personal Results Oy.n tuottama Pro-Luotain henkilöstökartoitus, jossa esimiehet ja henkilöstö ovat nostaneet esille henkilöstön osaamisen ja asenteeseen liittyviä kehittämiskohteita.

Kehittämistyö toteutetaan kehittämistyöpajoissa, joissa hyödynnetään New Beat Oy.n kehittämää ReDoMe®- metodia. ReDoMe® on TSR.n tuella kehitetty luova metodi muutokseen. Metodi toimii ponnahduslautana uusien ideoiden ja toimintamallien kehittämiselle. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia, toiminnallisia sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Taustalla vaikuttaa käytäntöteoreettinen organisaatiotutkimus ja taideinterventiotutkimus.

Hanke tuottaa tärkeää tietoa luovan osaamisen hyödyntämisestä perinteisellä palvelualalla. Toimintalähtöinen kehittämistyöskentely tuottaa uuden näkökulman sekä rakennemuutokseen, yritysten toimintakulttuurin uudistamiseen että konsultoivan asiantuntijatyön vaikuttavuuteen kulttuurilähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 1.6.2019. Ulkopuolisena asiantuntijana toimivat Personal Results Oy ja New Beat Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö
Leila Lindell

Kitke, kytke, huolla, putsaa - kehittämishanke Äänekosken Kiinteistönhoito Oy

7.11.2019

Tiivistelmä

Kehittämisprojektin tavoiteena oli herättää innostusta onnistumisten rakentamiseen. Henkilöstö arvioi, että positiivinen asenne ja vastuunotto työstä on parantunut. Hankkeessa on toteutettu innovatiivisesti moniammatillista ja ylisektorista yhteistyötä ja vaikutettu henkilöstön hyvinvointiin lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja esimiestyön vaikuttavuutta. Hanke tuotti tärkeää tietoa luovan osaamisen hyödyntämisestä rakennemuutosalalla. Lisätietoja www.redome.fi

Lähtökohdat

”Kitke, kytke, huolla, putsaa” -kehittämishanke Äänekosken Kiinteistönhoito Oy yhdessä konsulttiyrityksinä toimineiden Personal Results Oy:n ja New Beat Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittajana on toiminut Työsuojelurahasto. Tavoitteena oli herättää innostusta onnistumisten rakentamiseen, toimintakulttuurin muutos, muutosmyönteisyyden lisääntyminen ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n koko henkilöstö. Toimialoina puhtauspalvelut, huolto ja toimisto ja hallintopalvelut.

Menetelmät

ReDoMe -metodin avulla työntekijät tunnistivat oman oppijaprofiilinsa ja saivat valita sopivia työskentelytapoja sen mukaan. Metodin avulla varmistettiin työntekijöiden 100% osallistuminen muutoksen edistämiseen. Luovaa osaamista hyödynnettiin myös työllistämällä taiteilijoita, ottamalla käyttöön luovia menetelmiä ja hyödyntämällä NewBeat Oy:n ja Taiken asiantuntemusta. Metodi sisältää ratkaisukeskeistä valmennusta, digitaalisia tehtäviä ja taidelähtöisiä työpajoja.

Vaikuttavuus

Hankkeessa on tavoiteltu laaja-alaista vaikuttavuutta ja tuloksia on mitattu sekä taloudellisen, sosiaalisen että kulttuurisen arvontuotannon osa-alueilla. Hankkeessa on työllistetty myös osatyökykyisiä työntekijöitä. Vaikuttavuuden tutkimus on toteutettu yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Toimintalähtöinen kehittäminen soveltuu erittäin hyvin palvelualalle. Peräti 70% henkilöstöstä arvioi olevansa toiminnallinen oppija. Hankkeessa kehitettiin uusia välineitä kulttuurilähtöisen toiminnan mittaamiseen ja arviointiin. Alkuperäisten tavoitteiden lisäksi hanke on tuottanut tietoa vastuullisen yrityskulttuurin kehittämisestä ja osatyökykyisten työllistämisestä.

Kitke, kytke, huolla, putsaa - kehittämishankkeen tuloksia Avaa

Kitke; kytke; huolla; putsaa kehittämishanke. Loppuraportti. 2019. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaÄänekosken Kiinteistönhoito Oy
 • ToteuttajaÄänekosken Kiinteistönhoito Oy
 • Lisätietoja
 • Leila Lindell
  0403565899
  leila.lindell@aanekoski.fi
 • Toteutusaika
 • 11.12.2017 - 30.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.5.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.12.2017
  43 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 87 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.10.2019