118047 Väitöskirjastipendi

PERUTTU 26.6.2018: Kehittämisinterventiot organisaatioissa - Ekspansiivisen oppimisen merkitys uusien ratkaisujen kehittelyssä

5.3.2018

Väitöskirjahankkeessa tutkitaan erilaisten organisaatioiden ja yhteisöjen uutta luovaa innovatiivista oppimista erityisesti työelämän kontekstissa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on toiminnan teoria ja erityisesti ekspansiivisen oppimisen teoria. Aineiston keruussa on hyödynnetty osallistavaa organisaatioiden kehittämistyön Muutoslaboratoriomenetelmää. Tutkimuksen osa on kehitelty myös Muutoslaboratoriomentelmän pohjalta uudentyyppistä organisaatioiden kehittämisen interventiomenetelmää. Väitöstyön tavoitteena on tutkia, miten ekspansiivinen oppimisprosessi etenee organisaatioissa ja yhteisöissä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat ekspansiivisen oppimisen aiempaa yksityiskohtaisemman analysoinnin. Väitöskirjatyö koostuu yhteensä kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa analysoitiin Helsingin yliopiston kirjastossa toteutettua Muutoslaboratoriointerventiota. Toisessa osatutkimuksessa analysoitiin opiskelijatiimin suunnitteluprosessia. Kolmannessa osatutkimuksessa analysoidaan ruuantuotantoon erikoistuneen osuuskunnan oppimisprosessia, jossa he pyrkivät kehittämään ratkaisuja liiketoimintansa taloudellisen kestävyyden parantamiseksi. Väitöskirjan ensimmäinen ja toinen osatutkimus on valmistunut ja niiden tulokset on julkaistu vertaisarvioituina artikkeleiden muodossa. Kolmannen osatutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidun artikkelin muodossa oppimisen tutkimuksen kansainvälisessä lehdessä vuoden 2018 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juhana Rantavuori

Hanketiedot

 • HakijaRantavuori Juhana
 • ToteuttajaRantavuori Juhana
 • Lisätietoja
 • Juhana Rantavuori
  juhana.rantavuori@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2018 - 30.9.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.12.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.2.2018
  12 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 12 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.3.2019

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen