118065 Viestintätuote tai -menetelmä

Miten kohdata häiritsevää palautetta työssä? Ratkaisut, toimintatavat ja vastuut.

4.4.2018

Hankkeessa tuotetaan helposti saatavilla olevaa tukea ja ratkaisuja työntekijän mediavälitteisen eli sekä perinteisen että sosiaalisen median kautta kohtaaman häiritsevän palautteen, ns. vihapuheen aiheuttamiin haittoihin. Tuen helppo saatavuus varmistetaan tuottamalla verkko-oppimisaineisto. Verkko-oppimisaineisto tuodaan julkisesti kaikkien asiantuntijoiden saataville mm. TJS Opintokeskuksen sekä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Vastuullinen tiede-verkkosivustolle. Tavoitteen varmistamiseksi aineisto toteutetaan kolmessa osassa. Verkko-oppimisaineiston ensimmäinen osa ”Häirinnän kohtaaminen” lähestyy aihetta yksilötasolla. Sen pedagogisena ideana on vertaisoppiminen ja oppijan minäpystyvyyden vahvistaminen. Toinen osa ”Työyhteisön tuki” on ratkaisukeskeinen opas, joka paneutuu yhteisön vastuuseen. Se selvittää, mikä on työyhteisön ja työsuojelun vastuu ja suositeltavat toimintatavat, ja korostaa yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta. Kolmas osa ”Julkisuuskuva ja vihapuhe” pohtii, miten organisaation maineen kannalta olisi tarkoituksenmukaista toimia, kun somevihaa tai muuta häiritsevää palautetta kohdataan yllättäen. Kolmas osa tuottaa uutta ymmärrystä tilanteisiin, joissa organisaation aiemmin usein tehtäväkohtaiset ja rajatut viestintävastuut ovat muuttuneet matalan kynnyksen someviestinnässä. Hanke käynnistyy huhtikuussa 2018 ja verkko-sivuston pilottiversio valmistuu 2018 vuoden lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sikke Leinikki

Hanketiedot

 • HakijaTJS Opintokeskus
 • ToteuttajaTJS Opintokeskus
 • Lisätietoja
 • Sikke Leinikki
  09 229 3030
  sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2018 - 31.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.3.2018
  46 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 76 885 euroa