118083 Tutkimus

Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä

14.5.2018

Tutkimus tarkastelee asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen liittyviä tunnetiloja työssä oppimisen kontekstissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa tekniikan alan yrityksistä oppimisympäristöinä sekä tunnetilojen yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen ja uramenestykseen.
Tutkimusaineisto kerätään kahdessa tekniikan alan yrityksessä vuosien 2019-2020 aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kyselylomakeaineisto (työpaikan oppimisympäristön rajoittavat ja mahdollistavat tekijät, uramenestys), joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin. Toisessa vaiheessa työelämän oppimistilanteista kerätään älysormuksella (virittyneisyys) ja älypuhelinsovelluksella (tunnetila) aineisto, joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin. Kolmannessa vaiheessa suoritetaan edellisiä vaiheita syventävä haastattelututkimus, joka analysoidaan teoria- ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Erityisesti tekniikan alan yrityksiin keskittyvä tutkimus lisää ymmärrystä tunnetilojen yhteydestä työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja edesauttaa siten organisaatioita kehittämään oppimisympäristöjään ammatillisen kasvun tukemisen ja työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Tulokset raportoidaan yritysten henkilöstölle ja johdolle vuosien 2019 ja 2020 kuluessa. Tulokset julkaistaan kasvatustieteen ja teknisten tieteiden kansainvälisissä ja kansallisissa referoiduissa tiedejulkaisuissa ja konferensseissa. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Petri Nokelainen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Petri Nokelainen
  040 557 4994
  petri.nokelainen@tut.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2019 - 31.12.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.4.2018
  130 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 181 700 euroa