118148 Kehittämisavustus

Tutkimusyhteisön kulttuurikäännös - TuKu

3.5.2018

Kehityshankkeen tavoitteena on luoda tietointensiiviselle tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiolle luovuutta ja "pössistä" ruokkiva erilaisuutta aktiivisesti hyödyntävä organisaatiokulttuuri. Hankkeen aikana organisaatiolle luodaan jatkuvan uudistumisen rakenteet ja työkalut. Hankkeen lopputuloksena organisaatio saa käyttöönsä uniikkeja toimintamalleja, joita voidaan soveltaa myös muissa asiantuntijaorganisaatioissa.

Hankkeen vetäjänä toimii Tuula Eloranta Skillmotor Oy:stä. Eloranta on kokenut ja palkittu työyhteisön kehittäjä, joka on saanut aikaan konkreettisia tuloksia organisaatiokulttuurien muuttamisessa.
Hankkeessa sovelletaan erilaisten luovien ja symbolisten menetelmien lisäksi tuoreita työyhteisön sitoutumiseen ja johtamiskulttuuriin liittyviä niin kotimaisia kuin kansainvälisiä tutkimuksia (erityisesti hollantilainen tutkimus TEAL-tyyppisestä organisaatiosta). Hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Virkkunen

Tutkimusyhteisön kulttuurikäännös – miten osallistat koko työyhteisön strategiseen johtamiseen.

29.1.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa jalkautettiin koko henkilöstön systemaattisesti strategian luomiseen ja toteuttamiseen osallistava organisaatiomalli. Malli lisää merkittävästi organisaatioiden tuottavuutta ja tuo helpotusta strategiseen johtamiseen. Hankkeessa tervehdytettiin työyhteisö ja luotiin valmiudet, rakenteet ja työkalut kulttuurikäännökselle. Hankkeeseen osallistui tasapuolisesti koko henkilöstö. Kehittämistyössä käytettiin luovia ja toiminnallisia menetelmiä, ja malli soveltuu laajasti eri toimialoille.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli tervehdyttää työyhteisö ja luoda innovatiivisen, osaamista jatkuvasti kehittävän työyhteisön edellytykset, rakenteet ja työkalut. Prosessissa tuettiin koko työyhteisöä henkilökohtaisessa kasvussa ja uuden kulttuurin luomisessa. Asiantuntijana toimi työelämänkehittäjä Tuula Eloranta. Kehittämismenetelminä käytettiin villisti erilaisia osallistavia menetelmiä. Hankkeessa sovellettiin tietointensiiviseen työhön, vertaisohjaukseen ja itsearviointiin liittyviä tutkimuksia.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui koko tutkimusyhteisö (37 hlöä) eli neljä tutkimusryhmää ja hallinto sekä johtoryhmä. Lisäksi yhdistyksen hallitus oli tiiviisti hankkeessa mukana. Hanketta ohjasi työsuojelutoimikunta.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin monipuolisesti erilaisia koko henkilöstöä osallistavia menetelmiä. Hanke aloitettiin ratkaisukeskeisesti kuvaamalla unelmien tulevaisuuden tila. Hankkeen runkona toimi koko työyhteisön puolen päivän workshopit ja johtoryhmät. Hankkeessa käytettiin monimuotoisesti luovia ja toiminnallisia menetelmiä, esim. draama, learning cafe -sovellutukset, improvisaatio, Disney-metodi, henkilökohtaisia profilointeja, ratkaisukeskeinen uudelleen määrittely, tiimiroolitesti.

Vaikuttavuus

Hankkeessa tervehdytettiin työyhteisö ja luotiin valmiudet, rakenteet ja työkalut kulttuurikäännökselle. Työyhteisö harjoittelee yhteistä vastuunkantoa strategian toteutuksesta. Se ei ole enää jumissa menneisyydessä vaan on voimaantunut, inhimillisempi ja matkalla kohti yhteistä menestystä. Hankkeen aikana Pellervon taloustutkimus PTT:n medianäkyvyys on kasvanut noin viidenneksellä ja tutkimusrahoitus liki puolella verraten sitä edeltävään aikaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Pellervon taloustutkimus PTT:n tapa luoda ja toteuttaa strategiaa ja toimintasuunnitelmia ovat sovellettavissa melko rajattomasti muihin organisaatioihin. Erityisesti monimutkaisissa ja nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä toimivat tietointensiiviset organisaatiot hyötyisivät mallin soveltamisesta. PTT tulee haastamaan ennätysvuoden 2019 jälkeen muita organisaatioita soveltamaan ja kehittämään mallia jatkohankkeen aikana. Malli lisää organisaatioiden tuottavuutta ja tuo helpotusta strategiseen johtamiseen.

Tuula Eloranta, Iiro Jussila, Minna Virkkunen. Tutkimusyhteisön kulttuurikäännös – miten osallistat koko työyhteisön strategiseen johtamiseen. 2019. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaPellervon taloustutkimus PTT ry
 • ToteuttajaPellervon taloustutkimus PTT ry
 • Lisätietoja
 • Minna Virkkunen
  minna.virkkunen@ptt.fi
 • Toteutusaika
 • 23.3.2018 - 1.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.4.2018
  18 258 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 36 516 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.1.2020