118150 Matkastipendi

PERUTTU 26.11.2018.Ammattiasemien väliset erot rintasyövästä johtuvissa sairauspoissaoloissa vuosina 2005–2013: rekisteritutkimus suomalaisilla työikäisillä naisilla

11th European Public Health Conference, The European Public Health Conference Foundation, the European Public Health Association (EUPHA) and the Slovenian National Institute of Public Health (NIJZ), 28.11.-1.12.2018, Ljubljana, Slovenia

20.6.2018

Matkastipendin tavoitteena on mahdollistaa hakijan osallistuminen 11. Euroopan kansanterveyskonferenssiin Ljubljanassa 28.11.-1.12.2018. Konferenssissa hakija esittelee suullisessa esityksessä tutkimustuloksia ammattiasemien välisistä eroista rintasyövästä johtuvissa pitkissä sairauspoissaoloissa suomalaisilla työikäisillä naisilla vuosina 2005-2013. Tutkimus perustuu Kelan rekisteristä poimittuun väestöotokseen Suomessa asuvista 35-64-vuotiaista naisista, johon yhdistettiin Tilastokeskuksen rekisteristä ammattiasematiedot (ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt ja työntekijät) ja Kelan etuusrekisteristä rintasyövän vuoksi korvattujen sairauspäivärahajaksojen tiedot. Tutkimuksessa tarkastellaan rintasyövän vuoksi alkaneita sairauspoissaoloja ja sairauspoissaolojen pituuksia vuosittain ajanjaksolla 2005-2013. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää rintasyöpään sairastuneiden työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen ammattiasemien välisten erojen kaventamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa. Aiheesta tehty laajempi artikkelikäsikirjoitus on lähetetty arvioitavaksi kansainväliseen tieteelliseen lehteen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Pekkala

Hanketiedot

 • HakijaPekkala Johanna
 • ToteuttajaPekkala Johanna
 • Lisätietoja
 • Johanna Pekkala
  johanna.pekkala@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 28.11.2018 - 3.12.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 3.12.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2018
  750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 550 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.12.2018

Aiheluokitus