118206 Matkastipendi

Maatalouslomittajien riskienhallinnan motivaatiotekijät oman työturvallisuuden kehittämisessä

Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety, NMAOHS 2018, 11.-13.9.2018, Hurdal, Norway

2.8.2018

Matkastipendin tuella esitellään kansainvälisessä Nordic Meeting of Agricultural Occupational Health Safety (NMAOHS) - konferenssissa Norjassa Maatalouslomittajien riskienhallinnan motivaatiotekijät oman työturvallisuuden kehittämisessä - hankkeen tuloksia. Hankkeessa tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat maataloustyöntekijöiden motivaatioon kehittää omaa työturvallisuuttaan. Maataloustyöntekijöiden turvallisuuden kehittämiseksi tarvitaan lomitustoimen, työntekijöiden ja maatalousyrittäjien välistä yhteistyötä. Hankkeessa sovellettiin Jarkko Leppälän väitöskirjatutkimuksessa tekemää maatilan riskikarttaa lomitustyöntekijöiden turvallisuusmotivaation tutkimiseksi ja tehtiin lomittajille suunnattu kysely työ- ja työturvallisuusmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Konferenssin pitopaikka on Hurdal, Norja 11.-13.9.2018.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarkko Leppälä

Kiire piinaa maatalouslomittajaa

12.3.2019

Tekniikan tohtori, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jarkko Leppälä osallistui maatalousalan työturvallisuuskonferenssiin, joka järjestettiin Norjan Hurdalissa 11.–13. syyskuuta 2018. Leppälä, Luonnonvarakeskuksen tutkija, esitteli konferenssissa maatalouslomittajien turvallisuuskyselyn tuloksia ja työsuojelun motivaatiotekijöitä (TSR 116485).

Leppälän tekemän kyselyn mukaan lomittajan suurimmat työturvallisuusriskit johtuvat kiireestä, työajan mitoituksista ja haasteista työympäristössä. Parannettavaa on myös vuorovaikutuksessa sekä työvälineiden ja koneiden kunnossa. Lisäksi lomittaja yleensä ajaa päivittäin pitkiä työmatkoja.

Lomittajat toivovat lisää perehdytystä maatilojen oloihin ja työmenetelmiin. Tämä korostuu erityisesti, kun automaatio yleistyy maatiloilla.

Erityistä huolellisuutta tarvitaan viestinnässä, kun lomittajalla ja maatalousyrittäjällä ei ole yhteistä äidinkieltä.

Leppälän kyselyn mukaan lomittajan heikko terveys ennustaa heikentynyttä työmotivaatiota, mutta toisaalta heikko terveys vahvistaa motivaatiota työsuojeluun.

Konferenssin Leppälä kertoo antaneen monipuolisesti tietoa alan työturvallisuudesta. Hän sai myös uusia tutkimusideoita, joita voi jatkossa hyödyntää maatalouden ja luonnonvara-alan työturvallisuustutkimuksissa.

Leppälä keskusteli maatalouden turvallisuustoimijoiden ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen edustajan kanssa tulostensa soveltamisesta. Hankeyhteistyöstä hän neuvotteli eurooppalaisen maatalouden turvallisuuskulttuuriverkoston jäsenten kanssa.

Leppälä oli saanut konferenssimatkaan Työsuojelurahastolta matkastipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Jarkko Leppälä. Pilot study of farm relief workers safety culture and motivation. Esityskalvot. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety, NMAOHS, September11–13, 2018, Hurdal, Norway

Hanketiedot

 • HakijaLeppälä Jarkko
 • ToteuttajaLeppälä Jarkko
 • Lisätietoja
 • Jarkko Leppälä
  jmleppal@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 10.9.2018 - 17.9.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 17.9.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2018
  800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 323 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.3.2019

Aiheluokitus