118215 Kehittämisavustus

Myötätunnosta voimaa vanhustyöhön!

26.6.2018

Hankeen tavoitteena on kehittää kahden hoivayksikön työoloja ja vähentää työn henkistä kuormittavuutta. Kehittämisprojektissa käsitellään vanhushoivan eettisiä kysymyksiä ja hyödynnetään myötätuntoajattelua hoidon ja hoitamisen vuorovaikutustilanteissa ja johtamisessa. Myötätuntoinen kohtaaminen luo aitoa välittämistä, ihmisarvon kunnioittamista ja työniloa. Asukkaiden omaisten huomioiminen hankkeessa lisää hoitajien ja omaisten välistä luottamusta ja mahdollistaa myötätunnon jakamisen myös läheisten kanssa. Hanke toteutetaan kolmessa, rinnakkain etenevässä osassa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Ensimmäisessä osassa ovat yksiköiden esimiehet, jotka saavat tapaamisissa tukea eettisen ja myötätuntoajattelun edistämiseen ja johtamiseen työpaikoilla. Toisessa osassa ovat hoitajien kehitysiltapäivät. Näissä tapaamisissa hoitajat pysähtyvät työn mielekkyyden ja kuormittavuuden äärelle, ja heitä ohjataan tutkitun tiedon ja kehittämistyötä tukevan työkirjan avulla löytämään työhönsä liittyviä voimavaroja. Kolmannessa osiossa hoitajat luovat käytännön yhteyksiä asukkaiden omaisiin ja läheisiin. Omaisten läsnäolo hoivayksikössä luo usein jännitteitä, joita sujuvalla yhteistyöllä ja keskusteluilla voidaan hälventää. Kehittämistyön ohjaus hankitaan Covis Partners Oy:ltä. Tuloksia alkaa näkyä jo hankeen alkuvaiheissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Rosten

Hanketiedot

 • HakijaUudenkaupungin kaupunki Kalannin palvelukeskus
 • ToteuttajaUudenkaupungin kaupunki Kalannin palvelukeskus
 • Lisätietoja
 • Tiina Rosten
  tiina.rosten@uusikaupunki.fi
 • Toteutusaika
 • 20.8.2018 - 31.5.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.6.2018
  6 959 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 980 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.6.2020