118216 Kehittämisavustus

Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstön toimintakulttuurin kehittäminen yhteisöllisen innovoinnin avulla

11.7.2018

Tämän hankkeen tavoitteena on auttaa Sipoon suomalaisen seurakunnan työntekijöitä kehittämään oman seurakuntansa ja työyhteisönsä sekä Söderkullan kirkon uusien toimijoiden toimintatapoja ja yhteistyökulttuuria joustavammaksi, innovatiivisemmaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi, huolehtien samalla Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista merkittävässä muutostilanteessa. Hanke edistää tätä kautta Etelä-Sipoon alueen yhteisöllisyyden vahvistumista siten, että Söderkullan uuden kirkon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen otetaan mukaan uudenlaisin tavoin myös Etelä-Sipoon alueen asukkaita, organisaatioita ja muita kiinnostuneita toimijoita.

Hankkeessa hyödynnetään keväällä 2017 Työsuojelurahaston tukeman Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen yhteishankkeena tuotteistamaa Yhteisöllisen innovoinnin toimintamallia. Tässä hankkeessa noudatetaan mallin yleisperiaatteita (vapaaehtoisuus, altistus erilaiselle ajattelulle, yhteistyö ja avoin, tutkiva ja kuunteleva mieli) sekä hyödynnetään laajojen osallistujajoukkojen verkostofoorumeiden ohjeistuksia. Sipoon suomalainen seurakunta tarvitsee kuitenkin verkostofoorumitilaisuuksien lisäksi toimintakulttuurin kehittämisen osaksi myös oman työyhteisön kehitysprosessin, sitä tukevan johdon kehitysprosessin ja luottamusorganisaation toiminnallisen tuen päivittämisen. Hanke käynnistyy elokuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Ilonen

Hanketiedot

 • HakijaSipoon suomalainen seurakunta
 • ToteuttajaSipoon suomalainen seurakunta
 • Lisätietoja
 • Juha Ilonen
  juha.ilonen@evl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2018 - 31.5.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.6.2018
  16 497 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 32 994 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.6.2020