180090 Tutkimus

Löytyykö uusia työkaluja sisäilmaongelmaisten työtilojen ja niiden käyttäjien altistumisen tutkimukseen?

Hankkeen lähtökohtana on aiemmin julkaistu tutkimustieto työpaikkojen sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamista terveyshaitoista. Tavoitteena on selvittää rakennusten ja käyttäjien terveysongelmien välistä yhteyttä, ongelmien ennaltaehkäisemiseksi sekä altistusmittareiden kehittämiseksi. Työpaikkarakennusten aiheuttamaa altistumista arvioidaan laajoilla keuhkofunktiomittauksilla ja objektiivisilla immunologisilla vasteenmittausmenetelmillä, joita verrataan toksisuus- ja mikrobitesteihin.

Tutkimukseen valitaan useita rakennuksia (vaurio vs. verrokki) ja kerätään vapaaehtoisia työntekijöitä (poliiseista, palomiehistä, kaupunkien ja yritysten konttorihenkilökunnasta, varhaiskasvattajista, hoitohenkilöstöstä ja viljelijöistä) uusien, sekä aiemmin kerättyjen kyselytutkimusten vastaajista. Kohteista kerätään pölynäytteitä toksisuustesteihin, työntekijöiltä verinäytteitä altistusmittauksiin ja heille tehdään keuhkofunktiotestejä yksikön laboratorioautossa. Muu tutkimus tapahtuu Turun yliopiston Kliinisen laitoksen ja Biokemian laitoksen yhteyteen perustetussa kliinisessä tutkimusyksikö TROSSISSA.

Altistuvia verrataan altistumattomiin sekä aikaisemmin kerättyjen kliinisten aineistojen tuloksiin.

Hankkeen tulokset tukevat Terveet tilat -hankkeen pyrkimyksiä sekä työurien pidentämistä, työssä viihtymistä, työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Kehitettävät mittarit tulevat pienentämään sisäilmasairauksien yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Janne Atosuo

Hanketiedot

 • HakijaTurun yliopisto
 • ToteuttajaTurun yliopisto
 • Lisätietoja
 • Janne Atosuo
  janato@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2019 - 28.2.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.12.2018
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 173 507 euroa