180098 Kehittämisavustus

Sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Kun työn määrä, henkilöstön vaihtuvuus ja työyhteisön toimimattomuus tulevat osaksi arkea, kasvaa työnkuorma asioista, joille voi tehdä jotain. Pihlajalinna Terveys Oy:n asiantuntijat pystyvät näkemään henkilöstön tilanteen kokonaisuudessaan ulkopuolisin silmin ja oman asiantuntijuuden kautta tuomaan työkaluja henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilöstön kanssa tehdyssä kehittämisselvityksessä syksyllä 2018 henkilöstö tuotti laajasti materiaalia kehittämistyön pohjaksi. Kehittämishankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistaminen ja avoimen keskustelukulttuurin luominen. Työhyvinvoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota työmotivaation tukemiseen dialogisen ja osallistavan toiminnan kautta ja käytetään Dinno -dialogisen johtamisen työkaluja juurruttaen niitä työyhteisöön. Kehittämishanke alkaa sosiaalipalveluissa työskentelevien tehtävänkuvien työstämisellä ja työnkuvien tuunaamisella, jotta työn kuormaa saadaan tasoitettua ja selkiytettyä vastuita ja valtuutta sosiaalipalveluissa. Yhteisesti sovittujen toimintakäytäntöjen seurauksena esimiestyössä jää aikaa henkilöstön työn tukemiseen suunnitelmall. Sosiaalipalvelut ovat tärkeä ja luonteva kumppani niin terveys- kuin vanhuspalveluissa sivistyspalveluita unohtamatta. Tavoitteena onkin luoda toimiva asiantuntijaverkosto ja vahvistaa dialogia verkostossa. Näin saadaan luotua työpariutta ja sitä kautta osaamista toinen toisiltamme ja työn kuormitusta kevennettyä sekä tasoitettua.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eliisa Tornberg

Hanketiedot

 • HakijaLimingan kunta
 • ToteuttajaPihlajalinna Terveys Oy
 • Lisätietoja
 • Eliisa Tornberg
  eliisa.tornberg@liminka.fi
 • Toteutusaika
 • 22.3.2019 - 31.10.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.4.2019
  11 806 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 23 612 euroa