180201 Kehittämisavustus

Aquaflow Oy:n seniorityöntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä osaamispääoman siirtäminen

Aquaflow Oy pyrkii ylläpitämään ja parantamaan seniorityöntekijöiden työkykyä ja työmotivaatiota työuran viimeisinä vuosina ennen eläkkeelle jäämistä. Tavoitteena on myös osaamispääoman siirto nuoremmille työntekijöille. Kehittämishanke koostuu n. 6 kk:n projektista, jossa asiaa työstetään ryhmäcoachingin, henkilökohtaisen coachingin ja verkkopalvelun avulla. Osallistujat ovat seniori-ikäisiä työntekijöitä, joilla eläkeikään aikaa enimmillään joitakin vuosia. Odotettavissa olevat hyödyt näkyvät työtyytyväisyyden lisääntymisenä sekä osaamispääoman siirtona muille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Poutanen

Hanketiedot

 • HakijaAquaflow Oy
 • ToteuttajaY3 Milestone Coaching & Consulting Oy Ltd
 • Lisätietoja
 • Päivi Poutanen
  paivi.poutanen@veolia.com
 • Toteutusaika
 • 2.12.2018 - 31.5.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.12.2018
  9 271 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 542 euroa