180211 Kehittämisavustus

Haastavista keskusteluista yrityksen menestystekijä (kehityspilotti)

Kyseessä on kehittämisen pilottiprojekti, jossa fokus on nimenomaan haasteellisissa keskusteluissa ja neuvotteluissa. Toteutus tapahtuu käytännönläheisenä työpaja/sparrauspajatyöskentelynä, joka antaa käytännön vinkkejä ja taitoja, sisältää harjoittelua ja henkilökohtaisia tapaamisia. Hanke on myös jatkoa varhaisen välittämisen mallille.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ritva Manner

Haastavat keskustelut voivat olla yrityksen menestystekijä (Miele Oy:n kehityspilotti)

27.11.2019

Tiivistelmä

Tiivistelmä oheisessa loppuraportissa, jossa on kuvattu tavoitteet, osallistujat, menetelmät, tulokset ja ajatuksia sovellettavuudesta.

Lähtökohdat

Tavoitteet: Saada aikaan motivoivampaa ja luontevampaa vuorovaikutusta, kokea vaikeiden keskustelujen käyminen entistä helpompana. Ymmärtää, miten mielipiteet saattavat eskaloitua erimielisyyksiksi ja joskus päätyvät konflikteiksi. Pohtia, miten hankalat tilanteet voi katkaista mahdollisimman ajoissa, haastavien keskusteluiden ja konfliktien näkeminen mahdollisuutena. Kehitysprojekti antaa käytännön välineitä haastaviin, vaikeisiiin keskusteluihin. Toteuttajana Helena Åhman, Hunting Minds Oy.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Miele Oy:n johtoryhmä ja esimiehet.

Menetelmät

Toteutus perustuu toteuttajan kehittämään pilottikonseptiin, jonka taustana toimivat useat tieteelliset lähteet, mm. Harvardin professori Amy Cuddyn ja Daniel Shapiron käsitykset tunteiden merkityksestä ja käsittelystä vaikeissa tilanteissa, yhdistettynä entisen FBI:n pääneuvottelijan Chris Vossin oppeihin ja projektin toteuttajan kokemuksiin ja alan asiantuntijoiden haastatteluihin mm. sovittelutyöstä. Tarkempia tietoja saa toteuttajalta.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuutta arvioitiin sekä numeraalisella alku- ja loppuarviolla että osallistujien henkilökohtaisella palautteella. Kenenkään mielestä projektissa ei ollut mitään turhaa. Kaikkein eniten myönteistä palautetta tuli workshop-tilaisuuksien arkea simuloivien tilanteiden harjoittelusta ja käytännön vinkeistä siihen, mitä painetilanteissa kannattaa tai ei kannata sanoa, ajatusmalleja ja työkaluja harjoiteltavaksi, tukea käytännön keskusteluihin. Myös valmistautumisen esille ottamista kiiteltiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Perustuu uusimpaan yhteenvedettyyn tietoon sekä Suomesta että maailmalta - juuri tällaista konseptia ei ole aiemmin toteutettu. Tieto prosessista ja tuloksista on tarkoitus jakaa avoimesti kehittäjäyhteisölle.

Case Miele Oy: Miten johtajia ja esimiehiä kehitettiin onnistumaan vaativissa keskusteluissa entistä paremmin? Loppuraportti Avaa

Hanketiedot

 • HakijaMiele Oy
 • ToteuttajaHunting Minds Oy
 • Lisätietoja
 • Ritva Manner
  ritva.manner@miele.com
 • Toteutusaika
 • 21.1.2019 - 19.9.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.12.2018
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.11.2019