190007 Matkastipendi

Omailmoitus vai lääkärintodistus - systemaattisen Cochrane-katsaustutkimuksen tuloksia

Word Disability Prevention and Integration Conference, WDPI 2019, 4.-7.6.2019 Odense, Tanska

Omailmoitus tarkoittaa käytäntöä, jossa työntekijä jää pois työstä työkyvyttömyyden vuoksi ilmoittamalla asiasta esimiehelleen se sijaan, että hakeutuisi lääkärin vastaanotolle. Käytäntö on yleinen Suomessa etenkin julkisella sektorilla. Yleisimmin työntekijä voi olla pois työstä omalla ilmoituksella 1−3 päivää.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää systemaattisen Cochrane-katsauksen avulla omailmoituskäytännön vaikutuksia lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja niihin liittyviin kustannuksiin sekä työpaikan ilmapiiriin, esimiehen työhön ja sairausläsnäoloon.

Systemaattinen kirjallisuushaku toteutettiin mm. tärkeimmissä, relevanteissa tietokannoissa. Menetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti Cochrane protokolla-artikkelissa (Kausto ym. 2018). Haut tuottivat 6573 viitettä. Kaksi tutkimusryhmän jäsentä luki julkaisujen otsikot ja tiivistelmät. Kriteereiden perusteella katsaukseen otettiin mukaan viisi alkuperäistutkimusta.

Tulokset omailmoituskauden keston muutosten vaikutuksista sairauspoissaolojaksojen lukumäärään olivat keskenään ristiriitaisia. Omailmoituskauden keston pienet muutokset (1−14 päivän omailmoitus) todennäköisesti lisäsivät hieman lyhyitä sairauspoissaoloja. On epävarmaa, muuttivatko omailmoituskauden keston suuremmat muutokset (>50 päivän omailmoitus) lyhyiden sairauspoissaolojaksojen kestoa, koska näyttö oli hyvin heikkoa tutkimusten laatu huomioiden. Katsaus osoittaa, että omailmoituskäytännön vaikutuksista ei ole vielä riittävää tutkimusosoitusta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Kausto

Hanketiedot

 • HakijaJohanna Kausto
 • ToteuttajaJohanna Kausto
 • Lisätietoja
 • Johanna Kausto
  johanna.kausto@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 3.6.2019 - 8.6.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.2.2019
  800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 595 euroa